Ana içeriğe geç

Ödeme Planı Sorgulama

URL

Alışveriş kredisi ödeme planı sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/bnpl-payments/offers

İstek Parametreleri

apmType
string
zorunlu

Alışveriş kredi sağlayıcısı

Değerler:
MASLAK
price
decimal
zorunlu

Kredi tutarı. Sepetteki ürün/hizmet tutarları toplamının bu tutara eşit olması gerekmektedir

currency
Currency
zorunlu

bkz: Para Birimleri Alışveriş kredisi para birimi

Değerler:
TRY
items
BnplPaymentCartItem[]
zorunlu

Kredi sepetine ait kırılım bilgileri. En az bir kırılım gönderilmesi ve gönderilen kırılımların tutarlarının toplamının price alanına eşit olması zorunludur

Dönüş Parametreleri

Dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

offerId
number

Ödeme planı sorgulama teklif id bilgisi. Kredi başvuru başlatma kısmında apmOrderId parametresine bu değeri geçmenizi öneriyoruz.

price
decimal

Kredi tutarı

bankOffers
BnplBankOffer[]

Banka bazlı ödeme planları listesi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..