Ana içeriğe geç

Saklı Kart Silme

Saklı kartları silmek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

POST/payment/v1/cards/delete

İstek Parametreleri

Saklı kartları silme işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

cardUserKey
string

Kart kullanıcı anahtarı

cardToken
string

Kart anahtarı

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..