Ana içeriğe geç

Saklı Kartları Arama

Saklı kartları aramak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

GET/payment/v1/cards

İstek Parametreleri

Saklı kartları arama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

cardAlias
string

Kart ismi

cardBrand
string

Kart ailesi

cardType
string

Kart türü.

Değerler:
CREDIT_CARD
DEBIT_CARD
PREPAID_CARD
cardUserKey
string

Kart kullanıcı anahtarı

cardToken
string

Kart anahtarı

cardBankName
string

Kartın bağlı olduğu banka ismi

cardAssociation
string

Kart kuruluşu.

Değerler:
VISA
MASTER_CARD
AMEX
TROY
JCB
UNION_PAY
MAESTRO
DISCOVER
DINERS_CLUB
cardExpiryStatus
string

Kartın son kullanma tarihinin dolup dolmadığı bigisi

Değerler:
EXPIRED
WILL_EXPIRE_NEXT_MONTH
NOT_EXPIRED
minCreatedDate
date

Kartın saklandığı minimum tarih bilgisi

maxCreatedDate
date

Kartın saklandığı maksimum tarih bilgisi

page
number

Sayfalama için sayfa sayısı

size
number

Sayfalama için sonuç sayısı

Dönüş Parametreleri

binNumber
string

Kartın ilk 8 hanesi

lastFourDigits
string

Kartın son 4 hanesi

cardUserKey
string

Kart kullanıcı anahtarı

cardToken
string

Kart anahtarı

cardAlias
string

Kart ismi

cardType
CardType

Kart türü

Değerler:
CREDIT_CARD
DEBIT_CARD
PREPAID_CARD
cardAssociation
CardAssociation

Kart kuruluşu

Değerler:
VISA
MASTER_CARD
AMEX
TROY
JCB
UNION_PAY
MAESTRO
DISCOVER
DINERS_CLUB
cardBrand
string

Kart ailesi

cardBankName
string

Kartın bağlı olduğu banka ismi

cardBankId
number

Kart bankasının ID değeri

cardExpiryStatus
string

Kartın son kullanma tarihinin dolup dolmadığı bigisi

Değerler:
EXPIRED
WILL_EXPIRE_NEXT_MONTH
NOT_EXPIRED

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..