Cüzdan İşlemi Arama

URL

Üye cüzdan işlemi aramak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL URL Parametreleri
GET /wallet/v1/wallets/:id/wallet-transactions URL parametreleri için bknz. Cüzdan işlemi arama istek parametreleri

İstek Parametreleri

Varolan bir cüzdan bilgisini aramak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
walletTransactionType string Hayır Cüzdan işlem tipi
page number Hayır Sayfalama için sayfa sayısı
size number Hayır Sayfalama için sonuç sayısı

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdanına para gönderimi sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdan işlemi ID değeri
createdDate date Cüzdan işlemi yaratılan tarih
walletTransactionType string Cüzdan işlem tipi
amount decimal Cüzdan işlemi tutarı
transactionId number Cüzdan işlem ID değeri
walletId number Cüzdan ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.