Üye Cüzdanı Sorgulama

URL

Üye cüzdanının detaylarını sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /wallet/v1/members/:memberId/wallet

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdanı sorgulama işlemi sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdan ID değeri
createdDate date Cüzdan yaratılan tarih
updatedDate date Cüzdan güncellenen tarih
amount decimal Cüzdandaki tutar
withdrawalAmount decimal Cüzdandan çekilebilen tutar tutar
currency string Üye cüzdanının para birimi
memberId number Üye ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.