Üye Cüzdanına Para Gönderme

URL

Üye cüzdanına para göndermek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /wallet/v1/remittances/send

İstek Parametreleri

Üye cüzdanına para göndermek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
memberId number Evet Üye ID değeri
price decimal Evet Cüzdana gönderilecek tutar
description string Evet Açıklama
remittanceReasonType string Hayır Cüzdana para gönderimi nedeni. Varsayılan olarak REDEEM_ONLY_LOYALTY gönderilmektedir. bkz: Cüzdan Para Gönderme/Çekme Tipleri

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdanına para gönderimi sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdan para gönderimi ID değeri
createdDate date Cüzdan para gönderiminin yapıldığı tarih
status Status Para gönderim durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum
price decimal Para gönderim tutarı
memberId number Üye ID değeri
remittanceType string Para gönderim tipi. SEND: Para gönderimi, RECEIVE: Para çekme anlamına gelir.
remittanceReasonType string Cüzdana para gönderimi nedeni. bkz: Cüzdan Para Gönderme/Çekme Tipleri
description string Açıklama

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.