Ana içeriğe geç

Listeye Değer Ekleme

Listeye değer ekleme için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

POST/fraud/v1/value-lists

İstek Parametreleri

Listeye değer ekleme için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

listName
string
zorunlu

Liste adı

type
FraudValueType
zorunlu

Liste Tipi

Değerler:
CARD
IP
PHONE_NUMBER
EMAIL
OTHER
label
string

Etiket - Değerin açıklaması

value
string

Değer - Kart parmak izi dışında değerler eklenirken bu alan gönderilmelidir

paymentId
number

Ödeme Id - Kart parmak izi listeye eklenmek istendiğinde "Değer" alanı yerine gönderilmelidir

durationInSeconds
number

Geçerlilik süresi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Listeye Değer Ekleme

Loading..