Ana içeriğe geç

Liste Oluşturma

Liste oluşturmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

POST/fraud/v1/value-lists

İstek Parametreleri

Yeni bir liste oluşturmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

listName
string
zorunlu

Liste adı

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Liste Oluşturma

Loading..