Ana içeriğe geç

Liste Sorgulama

Liste sorgulama için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

GET/fraud/v1/value-lists/:name

İstek Parametreleri

Listeyi sorgulama için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

name
string
zorunlu

Liste adı

Dönüş Parametreleri

Liste sorgulama işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

name
string

Liste adı

values
FraudValue[]

Değerler

value
string

Değer

expireInSeconds
number

Geçerlilik Süresi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Liste Sorgulama

Loading..