Ana içeriğe geç

Şüpheli İşlem Durumu Güncelleme

Şüpheli işlem durumu güncelleme için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

PUT/fraud/v1/fraud-checks/:id/check-status

İstek Parametreleri

Şüpheli işlem durumu güncelleme için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

id
number
zorunlu

Şüpheli işlem kaydı id

checkStatus
FraudCheckStatus
zorunlu

Şüpheli İşlem Durumu

Değerler:
WAITING
FRAUD
NOT_FRAUD

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..