İade Sorgulama

URL

Ödeme iade işlemini sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment/v1/refunds/:id

İstek Parametreleri

Yapılan bir iade işlemini sorgulamak için iade ID değeri ile istek atılır.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet İade ID değeri

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number İade işlemine dair üretilen iade ID değeri
conversationId string İstek ile beraber yollanan conversationId değeri
createdDate date İade yapılan tarih ve saat
status RefundStatus Başarılı iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner
refundPrice decimal İade edilen tutar
refundBankPrice decimal İade edilen banka tutarı
refundWalletPrice decimal İade edilen cüzdan tutarı
refundType string İptal edilen işlem için CANCEL iade edilen işlem için REFUND değeri döner
refundDestinationType RefundDestinationType İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET döner
authCode string İade edilen ödemeye ilişkin authCode değeri
hostReference string İade edilen ödemeye ilişkin hostReference değeri
transId string İade edilen ödemeye ilişkin transId değeri
currency Currency İade edilen tutarın para birimi. bkz: Para Birimleri
paymentId number İade edilen ödemeye ait ID değeri
paymentTransactionRefunds PaymentTransactionRefundResponse[] İadeye ilişkin kırılım bilgilerini barındırır bkz: İade Kırılım Bilgileri

İade Kırılım Bilgileri

Yapılan iadenin kırılımlarına ilişkin bilgileri içeren objedir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number İade işleminin alt kırılımına dair üretilen iade ID değeri
conversationId string İstek ile beraber yollanan conversationId değeri
createdDate date İade yapılan tarih ve saat
status string Başarılı iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner
isAfterSettlement boolean İade edilen kırılım eğer para gönderimi sonrası iade işlemi gerçekleştiyse true para gönderimi öncesi gerçekleştiyse false değeri döner
refundPrice decimal Kırılıma ait iade edilen tutar
refundBankPrice decimal Kırılıma ait iade edilen banka tutarı
refundWalletPrice decimal Kırılıma ait iade edilen cüzdan tutarı
paymentTransactionId number İade edilen ödemenin kırılımına ait ID değeri
paymentId number İade edilen ödemeye ait ID değeri
currency string İade edilen tutarın para birimi ß
refundDestinationType RefundDestinationType İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET girilecek olan alan. Varsayılan değer PROVIDER, bkz. İade Tipleri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.