Saklı Kartları Arama

URL

Saklı kartları aramak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment/v1/cards

İstek Parametreleri

Saklı kartları arama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
cardAlias string Hayır Kart ismi
cardBrand string Hayır Kart ailesi
cardType string Hayır Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD
cardUserKey string Hayır Kart kullanıcı anahtarı
cardToken string Hayır Kart anahtarı
cardBankName string Hayır Kartın bağlı olduğu banka ismi
cardAssociation string Hayır Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY
cardExpiryStatus string Hayır Kartın son kullanma tarihinin dolup dolmadığı bigisi. EXPIRED, WILL_EXPIRE_NEXT_MONTH, ya da NOT_EXPIRED
minCreatedDate date Hayır Kartın saklandığı minimum tarih bilgisi
maxCreatedDate date Hayır Kartın saklandığı maksimum tarih bilgisi
page number Hayır Sayfalama için sayfa sayısı
size number Hayır Sayfalama için sonuç sayısı

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Kartın ilk 8 hanesi
lastFourDigits string Kartın son 4 hanesi
cardUserKey string Kart kullanıcı anahtarı
cardToken string Kart anahtarı
cardAlias string Kart ismi
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Kart ailesi
cardBankName string Kartın bağlı olduğu banka ismi
cardBankId number Kart bankasının ID değeri
cardExpiryStatus string Kartın son kullanma tarihinin dolup dolmadığı bigisi. EXPIRED, WILL_EXPIRE_NEXT_MONTH, ya da NOT_EXPIRED

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.