Ana içeriğe geç

Üye Oluşturma

Üye oluşturmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

Üyeler 3 farklı tipte olabilir:

  • Alıcı
  • Satıcı (Pazaryeri çözümünde kullanılır)
  • Alıcı Özellikli Satıcı (Hem Alıcı Hem Satıcı) (Pazaryeri çözümünde kullanılır)

URL

POST/onboarding/v1/members

İstek Parametreleri

Yeni bir üye oluşturmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

isBuyer
boolean

Üyenin alıcı olma durumu

isSubMerchant
boolean

Üyenin satıcı olma durumu

memberType
MemberType

Üye türü. Eğer üye satıcı ise gönderilmesi zorunludur. Bknz: Üye Tipleri

Değerler:
PERSONAL
PRIVATE_COMPANY
LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY
memberExternalId
string
zorunlu

Üye dış ID değeri

name
string

Üye ismi. Eğer üye satıcı olup limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.

address
string
zorunlu

Üye adresi

email
string
zorunlu

Üyeye ait email adresi

iban
string

Üye IBAN değeri. Eğer üye satıcı olup kazanç dağıtım yeri IBAN ise gönderilmesi zorunludur. Sadece TR iban gönderilmelidir.

phoneNumber
string
zorunlu

Üye telefon numarası

legalCompanyTitle
string

Resmi şirket ismi. Eğer üye satıcı olup sahış ve limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.

taxOffice
string

Üye vergi dairesi. Eğer satıcının sahış ve limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.

taxNumber
string

Üye vergi numarası. Eğer satıcının sahış ve limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.

contactName
string

Üye ulaşılabilir kişi ismi. Eğer üye alıcı ise veya satıcı olup bireysel ve şahıs şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.

contactSurname
string

Üye ulaşılabilir kişi soyismi. Eğer üye alıcı ise veya satıcı olup bireysel ve şahıs şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.

identityNumber
string

Üye kimlik numarası

subMerchantMaximumAllowedNegativeBalance
number

Satıcılar için eksi bakiye limiti. Satıcının bakiyesi olmadığı durumlarda iadeyi yapabilmek için kullanılır.

Dönüş Parametreleri

Üye oluşturma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Üye ID değeri

createdDate
date

Üye yaratılan tarih

updatedDate
date

Üye güncellenen tarih

status
Status

Üye durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum

Değerler:
ACTIVE
PASSIVE
isBuyer
boolean

Üyenin alıcı olma durumu

isSubMerchant
boolean

Üyenin satıcı olma durumu

memberType
MemberType

Üye türü. bknz: Üye Tipleri

Değerler:
PERSONAL
PRIVATE_COMPANY
LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY
memberExternalId
string

Üye dış ID değeri

name
string

Üye ismi

address
string

Üye adresi

email
string

Üyeye ait email bilgisi

phoneNumber
string

Üye telefon numarası

identityNumber
string

Kimlik numarası

contactName
string

Üye ulaşılabilir kişi ismi

contactSurname
string

Üye ulaşılabilir kişi soyismi

legalCompanyTitle
string

Resmi şirket ismi

taxOffice
string

Üye vergi dairesi

taxNumber
string

Üye vergi no

settlementEarningsDestination
SettlementEarningsDestination

Üye kazançları dağıtım yeri. bknz: Para Gönderim Yerleri

Değerler:
IBAN
WALLET
CROSS_BORDER
iban
string

Üyeye ait iban bilgisi

subMerchantMaximumAllowedNegativeBalance
number

Satıcılar için eksi bakiye limiti. Satıcının bakiyesi olmadığı durumlarda iadeyi yapabilmek için kullanılır.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Alıcı Oluşturma

Loading..

Satıcı Oluşturma (Pazaryeri modeli için)

Loading..

Alıcı Özellikli Satıcı Oluşturma (Pazaryeri modeli için)

Loading..