Detaylı Ödeme Sorgulama

URL

Ödeme sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment-reporting/v1/payments/:id

İstek Parametreleri

Ödeme sorgulama sadece ödeme id değeri kullanılarak yapılabilir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Sorgulanmak istenen ödeme ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Ödemenin ID'si
createdDate date Ödemenin gerçekleştirildiği tarih
price decimal Ödemenin toplam sepet tutarı
paidPrice decimal Müşterinin ödediği toplam tahsilat tutarı. Tamamı ya da bir kısmı cüzdandan tahsil edilen ödemelerde cüzdandan tahsil edilecek tutar da bu tutara dahildir
walletPrice decimal Cüzdandan tahsil edilen tutar
currency Currency Ödemeye ilişkin para birimi. bkz: Para Birimleri
buyerMemberId number Alıcı üyeyle ilişkilendirilmiş ödemelerde yer alan, ilgili üyenin ID'sini belirten değer
installment number Ödemenin taksit sayısı.
conversationId string Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri
externalId string Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen externalId değeri
paymentType PaymentType bkz: Ödeme Tipleri
paymentGroup PaymentGroup bkz: Ödeme Grupları
paymentSource PaymentSource bkz: Ödeme Kaynakları
paymentStatus PaymentStatus bkz: Ödeme Durumu
paymentPhase PaymentPhase bkz: Ödeme Fazları
paymentChannel string Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen paymentChannel değeri
isThreeDS boolean Ödemenin 3D Secure ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
merchantCommissionRate decimal Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı oranı
merchantCommissionRateAmount decimal Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı tutarı. paidPrice ile price arasındaki farka eşittir
bankCommissionRate string Banka komisyon oranı
bankCommissionRateAmount string Banka komisyon tutarı
paidWithStoredCard boolean Ödemenin saklı kartla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirtir
binNumber string Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın ilk 8 hanesini belirtir.
lastFourDigits string Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın son 4 hanesini belirtir
authCode string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri
hostReference string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri
transId string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri
orderId string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen orderId değeri
cardType CardType (bkz: Kart Tipleri) Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın tipini ifade eder
cardAssociation CardAssociation (bkz: Kart Kuruluşları) Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartı sağlayan kart kuruluşuunu ifade eder
cardBrand string Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kart ailesini ifade eder
cardHolderName string Kart sahibinin adı/soyadı
bankCardHolderName string Bankada kayıtlı olan kart sahibi adı/soyadı
cardIssuerBankName string Kartın ait olduğu banka
mdStatus string Ödemeye ait bankadan dönülen durum
retryCount string Ödeme alınırken yapılan farklı deneme sayısı
refundablePrice string İade edilebilecek tutar bilgisi
refundStatus PaymentRefundStatus Ödeme iade edilme durum bilgisi bkz: İade Edilme Durumları
buyerMember MemberResponse Ödemede alıcı bilgisi gönderildiyse, alıcıya ait detay bkz: Alıcı Bilgisi
pos MerchantPos Ödemenin alındığı pos bilgileri bkz: Ödeme POS Bilgisi
loyalty Loyalty Ödemede kullanılmış olan ödül bilgileri (bkz: Ödül ve Puan Kullanımı)
paymentError PaymentError Ödeme hata aldıysa, hataya ait detay bilgileri bkz: Ödeme Hata Bilgisi
refunds ReportingPaymentRefundResponse[] bkz: Ödeme İade Bilgileri

Üye işyeri POS bilgileri

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Üye işyeri POS ID'si
name string Üye işyeri POS adı
alias string Üye işyeri POS alias'ı
bankId number Üye işyeri POSunun bağlı olduğu banka ID'si

Ödeme İade Bilgileri

Ödemeye ait iade bilgileri varsa, iadelere ait detay bilgileri içerir

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Ödeme iadesinin ID'si
createdDate date İade yapılan tarih ve saat
status Status Başarılı iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner İade Durumu
refundDestinationType RefundDestinationType İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET döner
refundPrice decimal İade edilen tutar
refundBankPrice decimal İade edilen banka tutarı
refundWalletPrice decimal İade edilen cüzdan tutarı
conversationId string İadeye ait gönderilen conversationId değeri
authCode string İade edilen ödemeye ilişkin authCode değeri
hostReference string İade edilen ödemeye ilişkin hostReference değeri
transId string İade edilen ödemeye ait transId değeri
paymentType PaymentType bkz: Ödeme Tipleri
error PaymentError Ödeme bkz: Ödeme Hata Bilgisi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.