Ödeme İade Sorgulama

URL

Ödemeye ait iadeleri sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment-reporting/v1/payments/:id/refunds

İstek Parametreleri

Ödeme ait iadeleri sorgulama sadece ödeme id değeri kullanılarak yapılabilir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet İadeleri sorgulanmak istenen ödeme ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number İadenin ID'si
createdDate date İade yapılan tarih ve saat
status RefundStatus Başarılı iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner
refundDestinationType string İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET döner
refundPrice decimal İade edilen tutar
refundBankPrice decimal İade edilen banka tutarı
refundWalletPrice decimal İade edilen cüzdan tutarı
conversationId string Üye işyeri tarafından ödeme iade isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri
authCode string İade edilen ödemeye ilişkin authCode değeri
hostReference string İade edilen ödemeye ilişkin hostReference değeri
transId string İade edilen ödemeye ilişkin transId değeri
paymentType PaymentType bkz: Ödeme Tipleri
error PaymentError İade hata aldıysa, hataya ait detay bilgileri bkz: Ödeme Hata Bilgisi
paymentId number İadenin yapıldığı ödeme ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.