Detaylı Ödeme Kırılımı Sorgulama

URL

Ödeme sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment-reporting/v1/payments/:id/transactions

İstek Parametreleri

Detaylı ödeme sorgulama sadece ödeme id değeri kullanılarak yapılabilir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Sorgulanmak istenen ödeme ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Ödeme kırılımının ID'si
name string Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımının ifade ettiği ürün ya da hizmetin adı
externalId string Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin dış ID değeri
createdDate date Ödemenin gerçekleştirildiği tarih
price decimal Ödeme kırılımının sepetteki tutarı
paidPrice decimal Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
walletPrice decimal Ödeme için cüzdandan tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
refundablePrice string İade edilebilecek tutar bilgisi
merchantCommissionRate decimal Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı oranı
merchantCommissionRateAmount decimal Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı tutarının kırılıma düşen payı
bankCommissionRate string Banka komisyon oranı
bankCommissionRateAmount string Banka komisyon tutarı
merchantPayoutAmount decimal Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantMemberId number Ödeme kırılımının ilişkili olduğu satıcı ID'si
subMerchantMemberPrice decimal Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödeme tutarından satıcıya aktarılacak toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payıdır
subMerchantMemberPayoutRate decimal Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan paranın, üye işyerine gönderilecek paraya olan oranıdır
subMerchantMemberPayoutAmount decimal Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan tutarı ifade eder
subMerchantMember MemberResponse Ödeme kırılımının satıcı bilgisine ait detay bkz: Satıcı Bilgisi
transactionStatus TransactionStatus (bkz: Para Gönderimi Durumları) Kırılıma ilişkin onay durumunu ifade eden değer
transactionStatusDate date Kırılıma ilişkin para gönderim durumunu güncellenme tarihi
blockageResolvedDate date Para gönderimi için gereken blokaj süresinin sonlanacağı tarih
refundStatus PaymentRefundStatus Ödeme kırılımı iade durum bilgisi bkz: İade Edilme Durumları
payout Payout bkz: Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı Ödeme kırılıma ilişkin para gönderim tutarlarının üye işyeri, satıcı ve Craftgate arasındaki dağılımını içerir
payoutStatus PayoutStatus bkz: Ödeme Kırılımı Para Gönderim Durumları Ödeme kırılıma ilişkin üye işyeri ve satıcı için para gönderim durumlarını içerir

Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı

Ödemeye ilişkin olarak yapılacak para gönderiminin, bir kırılım özelindeki payının üye işyeri ve satıcı arasındaki dağılımını içerir.

Para dağıtımının para birimi her zaman TRY'dir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
paidPrice decimal Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
currency Currency bkz: Para Birimleri
merchantPayoutAmount decimal Ödeme kırılımına ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın TL cinsinden değerinin, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantMemberPayoutAmount decimal Ödeme kırılımına ilişkin satıcıya gönderilecek olan paranın TL cinsinden değerinin, ilgili kırılıma düşen payı
parity decimal Ödemeye kırılımına ilişkin parity bilgisi
bankCommissionRateAmount decimal Ödemeye kırılımına ilişkin banka komisyon tutarı

Ödeme Kırılımı Para Gönderim Durumları

Ödeme kırılıma ilişkin üye işyeri ve satıcı için para gönderim durumlarını içerir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
merchantStatus TransactionPayoutStatus Üye işyerine para gönderim durumu bkz: Para Gönderim Durumları
merchantStatusDate date Üye işyerine para gönderim durumu güncellenme tarihi
subMerchantMemberStatus TransactionPayoutStatus Satıcıya para gönderimi durumu bkz: Para Gönderim Durumları
subMerchantMemberStatusDate date Satıcıya para gönderimi durumu güncellenme tarihi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.