Link ve QR Kod İle Ödeme Alma

Link ve QR Kod ile ödeme almak için Craftgate üzerinde link oluşturabilir, bu linki paylaşabilir ve herhangi bir teknik entegrasyona ihtiyaç duymadan kolayca ödeme alabilirsiniz.

Link Oluşturma

Link oluşturmak için gerekli bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
POST /craftlink/v1/products

İstek Parametreleri

Link oluşturmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
name string Evet Oluşturmak istediğiniz link'e isim vermek için kullanılabilir.
description string Evet Oluşturmak istediğiniz link'e ait detay vermek için kullanılabilir.
orderId string Hayır Bankaya iletilecek olan sipariş numarası. Sipariş numarası gönderildi ise stok değeri 1 gönderilmelidir.
price number Evet Link'e ait fiyat.
currency Currency Evet Ödemenin alınacağı para birimini ifade eder.
stock number Hayır Sınırlı sayıda yada stok durumu varsa bu alan kullanılabilir.
channel string Hayır Farklı kanallardan ödeme alıyorsanız bu alan üzerinden gruplayabilirsiniz.
enabledInstallments number[] Evet Ödeme adımında gösterilecek taksitleri ifade eder.

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Link'e ait ID değeri
name string Link adı
description string Link açıklaması
channel string Link kanalı
orderId string Banka sipariş no
status Status Link durumu
price number Link fiyatı
currency Currency Link para birimi
stock number Link'e ait stock bilgisi.
soldCount number Link üzerinden kaç defa ödeme alındığını ifade eder.
token string Link'e ait token değeri.
enabledInstallments number[] Link ödemesinde kullanılabilecek taksit değerleri.
url string Link'e erişebileceğiniz url adresi.
qrCodeUrl string QR Kod'a erişebileceğiniz url adresi.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Link Güncelleme

Link güncellemek için gerekli bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
PUT /craftlink/v1/products/:id
Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Link'e ait ID değeri

İstek Parametreleri

Link oluşturmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
status Status Evet Link durumu
name string Evet Oluşturmak istediğiniz link'e isim vermek için kullanılabilir.
description string Evet Oluşturmak istediğiniz link'e ait detay vermek için kullanılabilir.
orderId string Hayır Bankaya iletilecek olan sipariş numarası. Sipariş numarası gönderildi ise stok değeri 1 gönderilmelidir.
price number Evet Link'e ait fiyat.
currency Currency Evet Ödemenin alınacağı para birimini ifade eder.
stock number Hayır Sınırlı sayıda yada stok durumu varsa bu alan kullanılabilir.
channel string Evet Farklı kanallardan ödeme alıyorsanız bu alan üzerinden gruplayabilirsiniz.
enabledInstallments number[] Evet Ödeme adımında gösterilecek taksitleri ifade eder.

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Dönüş değeri için link cevabına bakabilirsiniz.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Link Sorgulama

Link sorgulama için gerekli bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
GET /craftlink/v1/products/:id
Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Link'e ait ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Dönüş değeri için link cevabına bakabilirsiniz.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Link Silme

Link silmek için gerekli bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
DELETE /craftlink/v1/products/:id
Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Link'e ait ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Link Arama

Link aramak için gerekli bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
GET /craftlink/v1/products
Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
name string Hayır Link ismi
minPrice number Hayır Link fiyatı
maxPrice number Hayır Link fiyatı
currency Currency Hayır Link para birimi
channel string Hayır Link kanalı
page number Hayır Sayfalama için sayfa numarası
size number Hayır Sayfalama için sayfa büyüklüğü

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
page number Link'e ait ID değeri
size string Link adı
totalSize string Link açıklaması
items Link[] Link listesi. Dönüş değeri için link cevabına bakabilirsiniz.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.