Ödeme Kırılımı Güncelleme

Pazaryerlerindeki ürün ödemelerinin kırılımları ödeme sonrası güncellenebilir. Güncelleme işleminde satıcı üyeyi ve satıcı üyenin ücretini güncelleyebilirsiniz. Ödeme kırılımı güncellenmeden önce aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir;

  • Sadece pazaryeri tipinde üye işyerleri kullanabilir.
  • Sadece ürün ödemelerine ait kırılımlar güncellenebilir.
  • Güncelleme işleminde satıcı üye ve/veya satıcı üye ücretinden en az biri değişmelidir.
  • Ödeme durumu başarılı olmalıdır.
  • Ödeme iptal ve/veya iade edilmemiş olmalıdır.
  • Ödeme kırılımına henüz onay verilmemiş olmalıdır.
  • Para gönderimi başlamış veya bitmiş kırılımlar için güncelleme yapılamaz.
  • Bu işlem yukarıdaki koşulları sağladıkça tekrarlanabilir.

URL

HTTP Metod URL
PUT /payment/v1/payment-transactions/:paymentTransactionId

İstek Parametreleri

Ödeme kırılımı güncellenirken gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
subMerchantMemberId number Evet Ödeme kırılımın ait olacağı satıcı bilgisi
subMerchantMemberPrice number Evet Ödeme kırılımından satıcının alacağı ücret

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Ödeme kırılımının ID'si
externalId string Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin dış ID değeri
name string Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımının ifade ettiği ürün ya da hizmetin adı
price decimal Ödeme kırılımının sepetteki tutarı
paidPrice decimal Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
walletPrice decimal Ödeme için cüzdandan tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
merchantPayoutAmount decimal Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantMemberId number Ödeme kırılımının ilişkili olduğu satıcı ID'si
subMerchantMemberPrice decimal Ödeme tutarından satıcıya aktarılacak toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payıdır
subMerchantMemberPayoutRate decimal Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan paranın, üye işyerine gönderilecek paraya olan oranıdır
subMerchantMemberPayoutAmount decimal Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan tutarı ifade eder
transactionStatus TransactionStatus (bkz: Para Gönderimi Durumları) Kırılıma ilişkin para gönderim durumunu ifade eden değer
blockageResolvedDate date Para gönderimi için gereken blokaj süresinin sonlanacağı tarih
payout Payout (bkz: Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı) Ödeme kırılıma ilişkin para gönderim tutarlarının üye işyeri, satıcı ve Craftgate arasındaki dağılımını içerir

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.