Ödeme Sorgulama

Geçmişte yapılmış başarılı ya da başarısız tüm ödemeler Craftgate API kullanılarak sorgulanabilir.

URL

Ödeme sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment/v1/card-payments/:id

İstek Parametreleri

Ödeme sorgulama sadece ödeme id değeri kullanılarak yapılabilir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Sorgulanmak istenen ödeme ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Ödemenin ID'si
createdDate date Ödemenin gerçekleştirildiği tarih
price decimal Ödemenin toplam sepet tutarı
paidPrice decimal Müşterinin ödediği toplam tahsilat tutarı. Tamamı ya da bir kısmı cüzdandan tahsil edilen ödemelerde cüzdandan tahsil edilecek tutar da bu tutara dahildir
walletPrice decimal Cüzdandan tahsil edilen tutar
currency Currency Ödemeye ilişkin para birimi. bkz: Para Birimleri
buyerMemberId number Alıcı üyeyle ilişkilendirilmiş ödemelerde yer alan, ilgili üyenin ID'sini belirten değer
installment number Ödemenin taksit sayısı.
conversationId string Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri
externalId string Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen externalId değeri
paymentType PaymentType bkz: Ödeme Tipleri
paymentGroup PaymentGroup bkz: Ödeme Grupları
paymentSource PaymentSource bkz: Ödeme Kaynakları
paymentStatus PaymentStatus bkz: Ödeme Durumu
paymentPhase PaymentPhase bkz: Ödeme Fazları
paymentChannel string Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen paymentChannel değeri
isThreeDS boolean Ödemenin 3D Secure ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
merchantCommissionRate decimal Üye işyeri tarafından ödemeye uygulanan komisyon oranı
merchantCommissionRateAmount decimal Üye işyeri tarafından ödemeden alınan toplam komisyon tutarı. paidPrice ile price arasındaki farka eşittir
bankCommissionRate decimal Banka komisyon oranı
bankCommissionRateAmount decimal Banka komisyon tutarı
paidWithStoredCard boolean Ödemenin saklı kartla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirtir
binNumber string Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın ilk 8 hanesini belirtir
lastFourDigits string Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın son 4 hanesini belirtir
cardHolderName string Kart sahibinin adı/soyadı
bankCardHolderName string Bankada kayıtlı olan kart sahibi adı/soyadı
authCode string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri
hostReference string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri
transId string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri
orderId string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen orderId değeri
cardType CardType (bkz: Kart Tipleri) Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın tipini ifade eder
cardAssociation CardAssociation (bkz: Kart Kuruluşları) Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartı sağlayan kart kuruluşunu ifade eder
cardBrand string Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kart ailesini ifade eder
paymentTransactions PaymentTransaction[] bkz: Ödeme Kırılımı Dönüş Bilgileri

Ödeme Kırılım Bilgileri

Ödeme isteği yapılırken gönderilen kırılım bilgileri ile, ödemenin bu kırılımlar bazındaki fiyatlama ve para gönderimleri bilgisi ile, kırılıma ilişkin iade kalemlerini içerir

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Ödeme kırılımının ID'si
externalId string Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin dış ID değeri
name string Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımının ifade ettiği ürün ya da hizmetin adı
price decimal Ödeme kırılımının sepetteki tutarı
paidPrice decimal Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
walletPrice decimal Ödeme için cüzdandan tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
merchantCommissionRate decimal Üye işyeri tarafından ödemeye uygulanan komisyon oranı
merchantCommissionRateAmount decimal Üye işyeri tarafından ödemedem alınan komisyon tutarından ödeme kırılımına düşen pay
merchantPayoutAmount decimal Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantMemberId number Ödeme kırılımının ilişkili olduğu satıcı ID'si
subMerchantMemberPrice decimal Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödeme tutarından satıcıya aktarılacak toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payıdır
subMerchantMemberPayoutRate decimal Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan paranın, üye işyerine gönderilecek paraya olan oranıdır
subMerchantMemberPayoutAmount decimal Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan tutarı ifade eder
transactionStatus TransactionStatus (bkz: Para Gönderimi Durumları) Kırılıma ilişkin para gönderim durumunu ifade eden değer
blockageResolvedDate date Para gönderimi için gereken blokaj süresinin sonlanacağı tarih
payout Payout (bkz: Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı) Ödeme kırılıma ilişkin para gönderim tutarlarının üye işyeri, satıcı ve Craftgate arasındaki dağılımını içerir

Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı

Ödemeye ilişkin olarak yapılacak para gönderiminin, bir kırılım özelindeki payının üye işyeri ve satıcı arasındaki dağılımını içerir.

Para dağıtımının para birimi her zaman TRY'dir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
paidPrice decimal Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
parity decimal Döviz paritesi, TRY ödemeler için 1 olacaktır.
currency Currency bkz: Para Birimleri
merchantPayoutAmount decimal Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın TL cinsinden değerinin, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantMemberPayoutAmount decimal Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan paranın TL cinsinden değerinin, ilgili kırılıma düşen payı

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.