Ana içeriğe geç

Ödeme İade Sorgulama

Ödemeye ait iadeleri sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

GET/payment-reporting/v1/payments/:id/refunds

İstek Parametreleri

Ödeme ait iadeleri sorgulama sadece ödeme id değeri kullanılarak yapılabilir.

id
number
zorunlu

İadeleri sorgulanmak istenen ödeme ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

id
number

İadenin ID'si

createdDate
date

İade yapılan tarih ve saat

status
RefundStatus

Başarılı iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner

Değerler:
SUCCESS
FAILURE
refundDestinationType
string

İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET döner

refundPrice
decimal

İade edilen tutar

refundBankPrice
decimal

İade edilen banka tutarı

refundWalletPrice
decimal

İade edilen cüzdan tutarı

conversationId
string

Üye işyeri tarafından ödeme iade isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri

authCode
string

İade edilen ödemeye ilişkin authCode değeri

hostReference
string

İade edilen ödemeye ilişkin hostReference değeri

transId
string

İade edilen ödemeye ilişkin transId değeri

paymentType
PaymentType
Değerler:
CARD_PAYMENT
DEPOSIT_PAYMENT
WALLET_PAYMENT
CARD_AND_WALLET_PAYMENT
BANK_TRANSFER
APM
error
PaymentError

İade hata aldıysa, hataya ait detay bilgileri bkz: Ödeme Hata Bilgisi

paymentId
number

İadenin yapıldığı ödeme ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..