Ana içeriğe geç

Ödeme Kırılımdan İade Sorgulama

Kırılımdan iadeleri sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

GET/payment-reporting/v1/payments/:paymentId/transactions/:paymentTransactionId/refunds

İstek Parametreleri

Ödeme kırılımından iade sorgulama ödeme id ve ödeme kırılımı id değerleri kullanılarak yapılabilir.

paymentId
number
zorunlu

Sorgulanmak istenen ödeme ID değeri

paymentTransactionId
number
zorunlu

Sorgulanmak istenen ödeme kırılımı ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

id
number

Kırılımdan iadenin ID'si

createdDate
date

Kırılımdan iade yapılan tarih ve saat

status
RefundStatus

Başarılı Kırılımdan iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner

Değerler:
SUCCESS
FAILURE
refundDestinationType
string

Kırılımdan iade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET döner

refundPrice
decimal

Kırılımdan iade edilen tutar

refundBankPrice
decimal

Kırılımdan iade edilen banka tutarı

refundWalletPrice
decimal

Kırılımdan iade edilen cüzdan tutarı

conversationId
string

Üye işyeri tarafından ödeme iade isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri

authCode
string

Kırılımdan iade edilen ödemeye ilişkin authCode değeri

hostReference
string

Kırılımdan iade edilen ödemeye ilişkin hostReference değeri

transId
string

Kırılımdan iade edilen ödemeye ilişkin transId değeri

isAfterSettlement
boolean

Kırılımdan iadenin para gönderimi sonrası iade edilip edilmediği bilgisi

paymentType
PaymentType
Değerler:
CARD_PAYMENT
DEPOSIT_PAYMENT
WALLET_PAYMENT
CARD_AND_WALLET_PAYMENT
BANK_TRANSFER
APM
error
PaymentError

Kırılımdan iade hata aldıysa, hataya ait detay bilgileri bkz: Ödeme Hata Bilgisi

paymentTransactionId
number

Kırılımdan iadenin yapıldığı ödeme kırılımı ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..