Ana içeriğe geç

Detaylı Ödeme Kırılımı Sorgulama

Ödeme sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

GET/payment-reporting/v1/payments/:id/transactions

İstek Parametreleri

Detaylı ödeme sorgulama sadece ödeme id değeri kullanılarak yapılabilir.

id
number
zorunlu

Sorgulanmak istenen ödeme ID değeri

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

id
number

Ödeme kırılımının ID'si

name
string

Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımının ifade ettiği ürün ya da hizmetin adı

externalId
string

Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin dış ID değeri

createdDate
date

Ödemenin gerçekleştirildiği tarih

price
decimal

Ödeme kırılımının sepetteki tutarı

paidPrice
decimal

Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı

walletPrice
decimal

Ödeme için cüzdandan tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı

refundablePrice
string

İade edilebilecek tutar bilgisi

merchantCommissionRate
decimal

Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı oranı

merchantCommissionRateAmount
decimal

Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı tutarının kırılıma düşen payı

bankCommissionRate
string

Banka komisyon oranı

bankCommissionRateAmount
string

Banka komisyon tutarı

merchantPayoutAmount
decimal

Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın, ilgili kırılıma düşen payı

subMerchantMemberId
number

Ödeme kırılımının ilişkili olduğu satıcı ID'si

subMerchantMemberPrice
decimal

Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödeme tutarından satıcıya aktarılacak toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payıdır

subMerchantMemberPayoutRate
decimal

Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan paranın, üye işyerine gönderilecek paraya olan oranıdır

subMerchantMemberPayoutAmount
decimal

Ödeme kırılımının bir satıcılarla ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan tutarı ifade eder

subMerchantMember
MemberResponse

Ödeme kırılımının satıcı bilgisine ait detay

transactionStatus
TransactionStatus

(bkz: Para Gönderimi Durumları) Kırılıma ilişkin onay durumunu ifade eden değer

Değerler:
WAITING_FOR_APPROVAL
APPROVED
transactionStatusDate
date

Kırılıma ilişkin para gönderim durumunu güncellenme tarihi

blockageResolvedDate
date

Para gönderimi için gereken blokaj süresinin sonlanacağı tarih

refundStatus
PaymentRefundStatus

Ödeme kırılımı iade durum bilgisi bkz: İade Edilme Durumları

Değerler:
NO_REFUND
NOT_REFUNDED
PARTIAL_REFUNDED
FULLY_REFUNDED
payout
Payout

Ödeme kırılıma ilişkin para gönderim tutarlarının üye işyeri, satıcı arasındaki dağılımını içerir

payoutStatus
PayoutStatus

Ödeme kırılıma ilişkin üye işyeri ve satıcı için para gönderim durumlarını içerir

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..