Ana içeriğe geç

Ödeme Kırılımı Onay Verme

Ödeme kırılımı onaylamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

POST/payment/v1/payment-transactions/approve

İstek Parametreleri

Ödeme kırılımı onayı vermek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

paymentTransactionIds
number[]
zorunlu

Onay verilmek istenen ödeme kırılımlarının ID değerlerini barındırır

isTransactional
boolean

Onaylama işlemi sırasında eğer herhangi bir ödeme kırılımı süreçsel nedenlerden dolayı onaylanamazsa bu değer true ise hiçbir ödeme kırılımı onaylanmaz. Eğer bu değer false ise onaylanabilen ödeme kırılımları onaylanır onaylanamayanlar ise onaylanamamış durumda kalır.

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

size
number

Onaylama işlemi sonucunda etkilenen ödeme kırılımı sayısı

items
PaymentTransactionApproval[]

Ödeme kırılımı onay ve onay geri çekme isteği yapılırken dönüş objesi içerisinde yapılan işleme ve ödeme kırılımına ait bilgiler içeren objedir.

paymentTransactionId
number

Ödeme kırılımının ID'si

approvalStatus
string

Ödeme kırılımı sonucu başarılı ise SUCCESS başarısız ise FAILURE değerini barındırır

failedReason
string

Ödeme kırılımı onaylama ya da onay geri çekme sonucu hatalı ise hata detayına dair bilgi barındırır

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..