Ana içeriğe geç

3D Secure ile Ödeme Alma

3D Secure ile yapılan ödemeler üç adımda gerçekleşir; başlatma, doğrulama ve tamamlanma. Başlatma isteğinde Craftgate API'sine 3D Secure başarı durumunun iletilebileceği bir callback URL verilirken; bu URL ile tetiklenen üye işyeri iş süreçleri de ödeme ID'sini belirterek ödemeyi tamamlama isteği gönderir ve sürecin uçtan uca tamamlanmasını sağlar.

3D Secure entegrasyonunu yaparken işinize yarayacak güvenlik önerilerine ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

3D Secure Ödeme Başlatma

URL

3D Secure ödeme başlatmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/card-payments/3ds-init

Ödeme Başlatma İsteği Parametreleri

3D Secure ile yapılacak ödemelerde diğer ödemelerden farklı olarak callbackUrl parametresinin gönderilmesi zorunludur. Bu bağlamda 3D Secure ile bir ödeme başlatmak gereken parametreler aşağıdaki gibidir

conversationId
string

İstekle beraber gönderilip, cevapla birlikte alınabilecek, "bumerang" değer. Farklı istekleri birbirleriyle ilişkilendirmek için kullanılabilir. Genellikle üye işyerinin ödemeye ilişkin sipariş numarası kullanılır. Sipariş numarası ile kullanmanız sonradan işlemleri incelemenize yardımcı olacaktır.

externalId
string

Genellikle üye işyeri tarafındaki, ödemeye ilişkin sipariş numarası veya sepet numarası olarak kullanılır. Daha sonradan sorgulama servislerinde bu id ile sorgulama yapabilirsiniz.

price
decimal
zorunlu

Toplam ödeme tutarı. Sepetteki ürün/hizmet tutarları toplamının bu tutara eşit olması gerekmektedir

paidPrice
decimal
zorunlu

Komisyon ve indirim gibi farklar dahil edilerek hesaplanan, karttan çekilecek nihai tutar. Tamamı ya da bir kısmı cüzdandan tahsil edilen ödemelerde cüzdandan tahsil edilecek tutar da bu tutara dahildir. İşlemde vade farkı var ise vade farkı eklenmiş tutar bu parametreye girilmelidir.

walletPrice
decimal
zorunlu

buyerMemberId parametresinde belirtilen alıcının cüzdanından tahsil edilecek tutar. Kısmen ya da tamamen cüzdandan tahsil edilecek ödemelerde gönderilmesi zorunludur. Tamamı karttan tahsil edilecek ödemelerde ya da bir buyerMemberId bulunmadığı durumda 0 olarak gönderilebilir.
(Varsayılan: 0)

installment
number
zorunlu

Ödemenin tahsil edileceği taksit sayısı. Tek çekim için 1 olarak gönderilebilir.

buyerMemberId
number

Ödemenin ilişkilendirildiği alıcı ID'si. Üye işyerinin kendi sistemlerindeki ID değerini değil, Craftgate sistemlerindeki ID değerini ifade eder

currency
Currency
zorunlu

bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi

Değerler:
TRY
USD
EUR
GBP
CNY
ARS
BRL
AED
IQD
AZN
KZT
paymentGroup
PaymentGroup
Değerler:
PRODUCT
LISTING_OR_SUBSCRIPTION
paymentPhase
PaymentPhase
Değerler:
AUTH
PRE_AUTH
POST_AUTH
paymentChannel
string

Genellikle üye işyeri tarafındaki, ödemenin alındığı kanal veya ödemeye özel bir bilgi tutmak için kullanılır. Daha sonradan sorgulama servislerini kullanarak bu değer ile sorgulama yapabilirsiniz.

callbackUrl
string
zorunlu

3D Secure ile yapılan ödemelerde bankadan dönen sonucu üye işyerine iletmek için kullanılacak adres)

bankOrderId
string

Ödeme alınırken bankaya iletilecek orderId parametresi. Opsiyonel olduğu için gönderilmemesi ve orderId değerinin Craftgate tarafından üretilmesi önerilir.

clientIp
string

Ödeme yapan alıcının IP adresi.

card
Card

(bkz. Kart Bilgileri) Tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgileri. Ödeme yöntemine göre ileteceğiniz zorunlu alanlar değişkenlik gösterebilir. Tamamı cüzdandan tahsil edilecek ödemelerde (yani paidPrice'in walletPrice'a eşit olduğu ödemeler) gönderilmemelidir

posAlias
string

Ödemeyi geçirmek istediğiniz pos'un alias değeri. Ödemenin geçeceği pos'a kendiniz karar verdiyseniz bu parametre ile ilgili posdan ödeme alabilirsiniz.

retry
boolean

Bazı ödeme hatalarından(invalid transaction, do not honour vs) sonra otomatik olarak ikinci bir pos ile denenip denenmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Varsayılan:
true
items
PaymentItem[]
zorunlu

Ödemeye ilişkin kırılım bilgileri. En az bir kırılım gönderilmesi ve gönderilen kırılımların tutarlarının toplamının price alanına eşit olması zorunludur

additionalParams
map<string, object>

Ödemeye ait gönderilmek istenen ek parametreler. bkz: Ödeme Ek Parametreleri

Dönüş Parametreleri

3D Secure ile ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

htmlContent
string

Kullanıcıya gösterilecek 3D Secure formunun HTML kod içeriği. Bu değer Base64-encoded olarak gönderilmekte olup, gösterimden önce üye işyeri tarafindan Base64 decode edilmelidir

paymentId
number

Ödemenin id bilgisi.

3D Secure Doğrulama V1

Üye işyeri tarafından gönderilen ödeme başlatma isteği ile başlayan 3D Secure ödeme süreci, kullanıcı doğrulaması ile devam eder. Bunun için başlatma isteğine dönülen cevaptaki HTML içeriğinin decode edilerek kullanıcıya gösterilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı kendisine iletilen doğrulama kodu girdikten sonra doğrulama sonucu ilgili banka tarafından Craftgate API'sine iletilir. Craftgate API, aldığı sonucu ödemeyle ilgili birtakım bilgilerle birlikte harmanlayarak, ödeme başlatma isteğinde üye işyeri tarafından gönderilmiş olan callbackUrl adresine bir istek yaparak iletir.

Callback URL'e İletilen Parametreler

Aşağıdaki parametreler form variable olarak HTTP POST metodu kullanılarak iletilir. Üye işyerinin callback adresine kullanıcı tarayıcısından ulaşılacağı için, bu adres internete açık olmalı ve application/x-www-form-urlencoded content-type'ını karşılayabilmelidir.

Doğrulama sonrası Craftgate tarafından callbackUrl'e yapılacak istekte yer alan parametreler aşağıdaki gibidir:

status
string

3D Secure doğrulamasının durumunu ifade eden değer. Doğrulama başarılıysa SUCCESS, değilse FAILURE değerini alacaktır

conversationId
string

Ödeme başlatma isteğinde gönderilen conversationId parametresinin değeri

paymentId
number

Doğrulama başarılı olduğu durumda gönderilir. Ödemeye ilişkin Craftgate API tarafından türetilen ID değeridir

completeStatus
string

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarının 3D Secure modeline göre doğrulama ve tamamlama işlemi aynı anda olabilmektedir. Bu değer WAITING ise 3D Secure tamamlama servisini çağırmalısınız, COMPLETED ise ödeme tamamlanmıştır, buna göre sisteminizi güncellemeniz gerekmektedir.

callbackStatus
string

Bankanın veya son kullanıcının 3DS doğrulama adımını tekrar tetiklemesi durumunda, ödeme daha önceden doğrulanmış ise gönderilir. Status alanı FAILURE değerini alırken, callbackStatus değeri ALREADY_RETURNED olarak gönderilecektir. Bu alan ALREADY_RETURNED değeriyle geldiği durumda, sisteminizde ödemenin durumu kontrol edilmeli ve tamamlanmışsa bir aksiyon alınmamalıdır.

conversationData
string

Başarılı responselarda dönülen güvenli iletişim datasıdır. Bu parametrenin döndüğü durumda doğrulamanın sağlanması amacıyla complete aşamasında gönderilmeli.

hash
string

Ödeme sonucu dönülen parametrelerin Sha-256 Hex algoritması ile şifrelenmesi sonucu oluşan değerdir. Detaylı açıklama aşağıda, "Hash Değerinin Oluşurulması" başlığında mevcuttur.

3DS Doğrulama V1 için Mecburi Güvenlik Adımı: Hash Değerinin Oluşurulması ve Kontrolü

uyarı

Üye işyerinin Callback URL'ine, Craftgate'in geldiği gibi kötü niyetli kişiler de istek atabilir. O nedenle CALLBACK URL'E GELEN HİÇBİR İSTEĞE, HASH KONTROLÜ YAPMADAN KESİNLİKLE GÜVENMEYİNİZ.

Response içerisinde bulunan hash değeri, dönülen parametrelerin doğrulamasını sağlamak amacıyla Sha-256 Hex algoritması ile hashlenerek oluşturulur.

  • İşlem için gerekli 32 Haneli key değerine şuradan ulaşılabilir: Panel üzerinde bulunan Yönetim -> Üye İşyeri Ayarları arayüzündeki "Üye İşyeri 3DSecure Callback Key"
  • Hash algoritmasına sokulacak değer aşağıdaki sırayla her parametrenin arasına delimiter olarak "###" eklenerek oluşturulmalıdır
  • null değerlerin yerine empty string ("") yazılmalıdır.
{threedSecureCallbackKey}###{status}###{completeStatus}###{paymentId}###{conversationData}###{conversationId}###{callbackStatus}

Örnek olarak aşağıdaki response'u hash algoritmasına sokalım ve Üye İşyeri 3DSecure Callback Key değerinin "merchantThreeDsCallbackKeySndbox" olduğunu varsayalım.

{
"status": "SUCCESS",
"conversationId": "456d1297-908e-4bd6-a13b-4be31a6e47d5",
"paymentId": 1,
"completeStatus": "COMPLETED",
"callbackStatus": null,
"conversationData": null
"hash": "8e042e470e283c3658786577ad0c52e28f8eee7094a1860957877258a963a061"
}

Hash algoritmasına sokulacak değer şu şekilde oluşmalı:

merchantThreeDsCallbackKeySndbox###SUCCESS###COMPLETED###1######456d1297-908e-4bd6-a13b-4be31a6e47d5###

Oluşturulan değerin "Üye İşyeri 3DSecure Callback Key" ile Sha-256 Hex algoritamsına sokularak hashlenmesi ile response'da bulunan "hash" parametresinin eşitliği karşılaştılarak validasyon sağlanabilir.

3D Secure Doğrulama v2 (Önerilen)

3D Secure Doğrulama v2 yapısı ile callback aşamasında mdStatus değerine erişebilirsiniz. İleride callback isteği içerisine farklı alanlarında eklenebileceğini göz önünde bulundurarak hash hesaplaması dinamik olacak şekilde yapılmalıdır. Hash hesaplamasına ait detaylar aşağıda yer almaktadır.

3D Secure Doğrulama v2 yapısını kullanabilmeniz için 3D Secure Ödeme Başlatma isteği içerisinde yer alan additionalParams parametresi altında threeDSCallbackVersion değerini 2 olarak göndermeniz gerekmektedir.

Callback URL'e İletilen Parametreler

Aşağıdaki parametreler form variable olarak HTTP POST metodu kullanılarak iletilir. Üye işyerinin callback adresine kullanıcı tarayıcısından ulaşılacağı için, bu adres internete açık olmalı ve application/x-www-form-urlencoded content-type'ını karşılayabilmelidir.

Doğrulama sonrası Craftgate tarafından callbackUrl'e yapılacak istekte yer alan parametreler aşağıdaki gibidir:

status
string

3D Secure doğrulamasının durumunu ifade eden değer. Doğrulama başarılıysa SUCCESS, değilse FAILURE değerini alacaktır

conversationId
string

Ödeme başlatma isteğinde gönderilen conversationId parametresinin değeri

paymentId
number

Doğrulama başarılı olduğu durumda gönderilir. Ödemeye ilişkin Craftgate API tarafından türetilen ID değeridir

completeStatus
string

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarının 3D Secure modeline göre doğrulama ve tamamlama işlemi aynı anda olabilmektedir. Bu değer WAITING ise 3D Secure tamamlama servisini çağırmalısınız, COMPLETED ise ödeme tamamlanmıştır, buna göre sisteminizi güncellemeniz gerekmektedir.

callbackStatus
string

Bankanın veya son kullanıcının 3DS doğrulama adımını tekrar tetiklemesi durumunda, ödeme daha önceden doğrulanmış ise gönderilir. Status alanı FAILURE değerini alırken, callbackStatus değeri ALREADY_RETURNED olarak gönderilecektir. Bu alan ALREADY_RETURNED değeriyle geldiği durumda, sisteminizde ödemenin durumu kontrol edilmeli ve tamamlanmışsa bir aksiyon alınmamalıdır.

conversationData
string

Başarılı responselarda dönülen güvenli iletişim datasıdır. Bu parametrenin döndüğü durumda doğrulamanın sağlanması amacıyla complete aşamasında gönderilmeli.

mdStatus
string

3D Secure doğrulamasının sonucunu ifade eden değer.

hashParams
string

Hash hesaplamasında kullanılan parametrelerin sıralı olarak gönderildiği alandır. : karakterine göre parametreler ayrıştırılarak, ilgili parametre değerleri ard arda eklenerek hash hesaplamasına dahil edilmelidir.

hash
string

Üye İşyeri 3DSecure Callback Key değerinin, hashParams alanında açıklandığı şekilde ilgili değerlerin oluşturularak birleştirilip Sha-256 Hex algoritması ile şifrelenmesi sonucu oluşan değerdir. Hash değerinin oluşturması için örnek kodlar aşağıda yer almaktadır.

3DS Doğrulama V2 için Mecburi Güvenlik Adımı: Hash Değerinin Oluşurulması ve Kontrolü

uyarı

Üye işyerinin Callback URL'ine, Craftgate'in geldiği gibi kötü niyetli kişiler de istek atabilir. O nedenle CALLBACK URL'E GELEN HİÇBİR İSTEĞE, HASH KONTROLÜ YAPMADAN KESİNLİKLE GÜVENMEYİNİZ.

İşlem için gerekli 32 Haneli key değerine Panel üzerinde bulunan Yönetim -> Üye İşyeri Ayarları arayüzündeki "Üye İşyeri 3DSecure Callback Key" alanından ulaşabilirsiniz.

public boolean verifyHash(Map<String, String> callbackParams, String threeDSCallbackKey) {
String hashValues = Arrays.stream(callbackParams.get("hashParams").split(":"))
.map(callbackParams::get)
.collect(Collectors.joining());

String calculatedHash = DigestUtils.sha256Hex(threeDSCallbackKey + hashValues);
return calculatedHash.equals(callbackParams.get("hash"));
}

Örnek olarak aşağıdaki callback içeriğinin iletildiğini ve Üye İşyeri 3DSecure Callback Key değerinin merchantThreeDsCallbackKeySndbox olduğunu varsayalım.

status=SUCCESS
callbackStatus=
completeStatus=WAITING
paymentId=863
conversationData=
conversationId=d1811bb0-25a2-40c7-ba71-c8b605259611
mdStatus=1
hashParams=status:callbackStatus:completeStatus:paymentId:conversationData:conversationId:mdStatus
hash=3c979704b305e4d9400760a99f23bb03463e5e482843423fa4f3e3c796a3cba7

Yukarıdaki algoritma kullanılarak oluşacak hash değeri aşağıdaki gibi olacaktır.

3c979704b305e4d9400760a99f23bb03463e5e482843423fa4f3e3c796a3cba7

Oluşturulan değerin istek içerisinde bulunan "hash" parametresine eşitliği karşılaştılarak validasyon sağlanmalıdır.

3D Secure Ödeme Tamamlama

Doğrulaması başarıyla gerçekleşen ödemelerde, sonucun Craftgate tarafından callbackUrl'e yapılacak istekle üye işyerine iletilmesinin ardından, üye işyerinin Craftgate API'ye bir tamamlama isteği gönderek süreci tamamlaması gerekmektedir. Bu istek yapılmadığı sürece tahsilat gerçekleşmeyecektir. Tamamlanma isteği yapılmadığı ya da doğrulama sonrası Craftgate tarafından callbackUrl'e erişilemediği için askıda kalacak ve üye işyeri panelinde sarı renkle gösterilecektir.

URL

3D Secure ödeme tamamlamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/card-payments/3ds-complete

Ödeme Tamamlama İsteği Parametreleri

Doğrulama adımından başarıyla geçen ödemeler için yapılacak tamamlama isteğinin parametreleri aşağıdaki gibidir:

paymentId
number

Ödemeye ilişkin olarak Craftgate API tarafından türetilen ve callbackUrl'e iletilen ödeme ID'si

Ödeme Tamamlama Dönüş Parametreleri

3D Secure ile yapılan ödemelerin tamamlama isteklerine verilen cevap, standart bir ödeme ile eşdeğer olup, ödemeye ilişkin detayları içerir. Bu cevabın formatı ve içerdiği parametreler için bkz. Ödeme Alma - Dönüş Parametreleri

id
number

Ödemenin ID'si. Bu değer ödeme isteği için Craftgate tarafından belirlenen eşsiz değerdir. Veritabanınızda sipariş bilgileri ile eşleştirip saklamayı unutmayınız.

createdDate
date

Ödemenin gerçekleştirildiği tarih

price
decimal

Ödemenin toplam sepet tutarı

paidPrice
decimal

Müşterinin ödediği toplam tahsilat tutarı. Tamamı ya da bir kısmı cüzdandan tahsil edilen ödemelerde cüzdandan tahsil edilecek tutar da bu tutara dahildir

walletPrice
decimal

Cüzdandan tahsil edilen tutar

currency
Currency

Ödemeye ilişkin para birimi. bkz: Para Birimleri

Değerler:
TRY
USD
EUR
GBP
CNY
ARS
BRL
AED
IQD
AZN
KZT
buyerMemberId
number

Alıcı üyeyle ilişkilendirilmiş ödemelerde yer alan, ilgili üyenin ID'sini belirten değer

installment
number

Ödemenin taksit sayısı

conversationId
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen conversationId değeri

externalId
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen externalId değeri

paymentType
PaymentType
Değerler:
CARD_PAYMENT
DEPOSIT_PAYMENT
WALLET_PAYMENT
CARD_AND_WALLET_PAYMENT
BANK_TRANSFER
APM
paymentGroup
PaymentGroup
Değerler:
PRODUCT
LISTING_OR_SUBSCRIPTION
paymentSource
PaymentSource
Değerler:
API
CHECKOUT_FORM
PAY_BY_LINK
paymentStatus
PaymentStatus
Değerler:
FAILURE
SUCCESS
INIT_THREEDS
CALLBACK_THREEDS
WAITING
paymentPhase
PaymentPhase
Değerler:
AUTH
PRE_AUTH
POST_AUTH
paymentChannel
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen paymentChannel değeri

isThreeDS
boolean

Ödemenin 3D Secure ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği

merchantCommissionRate
decimal

Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı oranı

merchantCommissionRateAmount
decimal

Son kullanıcıya yansıtılan vade farkı tutarı. paidPrice ile price arasındaki farka eşittir

bankCommissionRate
decimal

Banka komisyon oranı

bankCommissionRateAmount
decimal

Banka komisyon tutarı

cardUserKey
string

Ödeme esnasında kart saklanmak istenmiş ise kart saklanır ve bu alan dolu gelir. Başarılı ödeme sonrası kaydedilen kartın saklı kart kullanıcı anahtarını ifade eder. Üye işyeri tarafından müşteriyle ilişkilendirilerek saklanmalıdır

cardToken
string

Ödeme esnasında kart saklanmak istenmiş ise kart saklanır ve bu alan dolu gelir. Başarılı ödeme sonrası kaydedilen kartın saklı kart anahtarını ifade eder. Üye işyeri tarafından müşteriyle ilişkilendirilerek saklanmalıdır

paidWithStoredCard
boolean

Ödemenin saklı kartla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirtir

binNumber
string

Kartın ilk 8 hanesini belirtir. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir.

lastFourDigits
string

Kartın son 4 hanesini belirtir. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir

cardHolderName
string

Kart sahibinin adı/soyadı

bankCardHolderName
string

Bankada kayıtlı olan kart sahibi adı/soyadı. Bazı durumlarda PF poslarında dönüş null olabilir

authCode
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir. Bazı durumlarda PF poslarında dönüş null olabilir

hostReference
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir

transId
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir. Bazı durumlarda PF poslarında dönüş null olabilir

orderId
string

Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen orderId değeri

cardType
CardType

(bkz: Kart Tipleri) Kartın tipini ifade eder. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir

Değerler:
CREDIT_CARD
DEBIT_CARD
PREPAID_CARD
cardAssociation
CardAssociation

Kartı sağlayan kart kuruluşuunu ifade eder. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir

Değerler:
VISA
MASTER_CARD
AMEX
TROY
JCB
UNION_PAY
MAESTRO
DISCOVER
DINERS_CLUB
cardBrand
string

Ödemenin alındığı kartın ailesini belirtir. Tamamı cüzdan ile ödenen ödemelerde boş gelir

requestedPosAlias
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen posAlias değeri

pos
MerchantPos

Ödemenin alındığı pos bilgileri

loyalty
Loyalty

Ödemede kullanılmış olan ödül bilgileri (bkz: Ödül ve Puan Kullanımı)

paymentTransactions
PaymentTransaction[]

Ödeme isteği yapılırken gönderilen kırılım bilgileri ile, ödemenin bu kırılımlar bazındaki fiyatlama ve para gönderimi bilgilerini içerir

additionalData
map<string, map>

Ödeme sonucuna ilişkim ek bilgiler.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

3D Secure Ödeme Başlatma

Loading..

3D Secure Ödeme Tamamlama

Loading..