Ana içeriğe geç

GarantiPay ile Ödeme Alma

GarantiPay ile ödeme almak için ilk adım olarak Craftgate'de ödeme başlatılması gerekir. Sonrasında BonusFlaş mobil uygulaması üzerinden ödeme işlemi kullanıcı tarafından tamamlanır. Akabinde ödeme başlatma isteği içerisinde verilmiş olan üye işyeri callback URL adresi ödeme durum bilgisi ile tetiklenir.

GarantiPay Ödeme Başlatma

URL

GarantiPay ile ödeme işlemi için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/garanti-pay-payments

Ödeme Başlatma İsteği Parametreleri

conversationId
string

İstekle beraber gönderilip, cevapla birlikte alınabilecek, "bumerang" değer. Farklı istekleri birbirleriyle ilişkilendirmek için kullanılabilir. Genellikle üye işyerinin ödemeye ilişkin sipariş numarası kullanılır. Sipariş numarası ile kullanmanız sonradan işlemleri incelemenize yardımcı olacaktır.

externalId
string

Üye işyeri tarafından ödeme isteği içerisinde gönderilen externalId değeri

price
decimal
zorunlu

Toplam ödeme tutarı. Sepetteki ürün/hizmet tutarları toplamının bu tutara eşit olması gerekmektedir

paidPrice
decimal
zorunlu

Komisyon ve indirim gibi farklar dahil edilerek hesaplanan, karttan çekilecek nihai tutar. Tamamı ya da bir kısmı cüzdandan tahsil edilen ödemelerde cüzdandan tahsil edilecek tutar da bu tutara dahildir. İşlemde vade farkı var ise vade farkı eklenmiş tutar bu parametreye girilmelidir.

buyerMemberId
number

Ödemenin ilişkilendirildiği alıcı ID'si. Üye işyerinin kendi sistemlerindeki ID değerini değil, Craftgate sistemlerindeki ID değerini ifade eder

currency
Currency
zorunlu

bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi

Değerler:
TRY
USD
EUR
GBP
CNY
ARS
BRL
AED
IQD
AZN
KZT
paymentGroup
PaymentGroup
Değerler:
PRODUCT
LISTING_OR_SUBSCRIPTION
paymentChannel
string

Genellikle üye işyeri tarafındaki, ödemenin alındığı kanal veya ödemeye özel bir bilgi tutmak için kullanılır. Daha sonradan sorgulama servislerini kullanarak bu değer ile sorgulama yapabilirsiniz.

callbackUrl
string
zorunlu

Bankadan dönen sonucu üye işyerine iletmek için kullanılacak adres

bankOrderId
string

Ödeme alınırken bankaya iletilecek orderId parametresi. Opsiyonel olduğu için gönderilmemesi ve orderId değerinin Craftgate tarafından üretilmesi önerilir.

clientIp
string

Ödeme yapan alıcının IP adresi.

posAlias
string

Ödemenin geçmesi gereken posun ismi. Ödemenin geçeceği pos'a kendiniz karar verdiyseniz bu parametre ile ilgili posdan ödeme alabilirsiniz.

items
PaymentItem[]
zorunlu

Ödemeye ilişkin kırılım bilgileri. En az bir kırılım gönderilmesi ve gönderilen kırılımların tutarlarının toplamının price alanına eşit olması zorunludur

installments
GarantiPayInstallment[]

bkz: GarantiPay Taksit Bilgileri Kullanıcıya sunulacak olan taksit seçenekleri. Gönderilmez ise yalnızca tek çekim işlem gerçekleştirilebilir

Dönüş Parametreleri

Garanti Pay ile ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

htmlContent
string

Kullanıcıya gösterilecek Garanti Pay formunun HTML kod içeriği. Bu değer Base64-encoded olarak gönderilmekte olup, gösterimden önce üye işyeri tarafindan Base64 decode edilmelidir

paymentId
number

Ödemenin id bilgisi.

Callback URL'e İletilen Parametreler

Aşağıdaki parametreler form variable olarak HTTP POST metodu kullanılarak iletilir. Doğrulama sonrası Craftgate tarafından callbackUrl'e yapılacak istekte yer alan parametreler aşağıdaki gibidir:

status
string

GarantiPay ödemenin doğrulamasının durumunu ifade eden değer. Doğrulama başarılıysa SUCCESS, değilse FAILURE değerini alacaktır

conversationId
string

Ödeme başlatma isteğinde gönderilen conversationId parametresinin değeri

paymentId
number

Doğrulama başarılı olduğu durumda gönderilir. Ödemeye ilişkin Craftgate API tarafından türetilen ID değeridir

callbackStatus
string

Bankanın veya son kullanıcının GarantiPay doğrulama adımını tekrar tetiklemesi durumunda, ödeme daha önceden doğrulanmış ise gönderilir. Status alanı FAILURE değerini alırken, callbackStatus değeri ALREADY_RETURNED olarak gönderilecektir. Bu alan ALREADY_RETURNED değeriyle geldiği durumda, sisteminizde ödemenin durumu kontrol edilmeli ve tamamlanmışsa bir aksiyon alınmamalıdır.

conversationData
string

Başarılı responselarda dönülen güvenli iletişim datasıdır. Bu parametrenin döndüğü durumda doğrulamanın sağlanması amacıyla complete aşamasında gönderilmeli.

hash
string

Ödeme sonucu dönülen parametrelerin Sha-256 Hex algoritması ile şifrelenmesi sonucu oluşan değerdir. Detaylı açıklama aşağıda, "Hash Değerinin Oluşurulması" başlığında mevcuttur.

Hash Değerinin Oluşurulması

Response içerisinde bulunan hash değeri, dönülen parametrelerin doğrulamasını sağlamak amacıyla Sha-256 Hex algoritması ile hashlenerek oluşturulur.

  • İşlem için gerekli 32 Haneli key değerine şuradan ulaşılabilir: Panel üzerinde bulunan Yönetim -> Üye İşyeri Ayarları arayüzündeki "Üye İşyeri 3DSecure Callback Key"
  • Hash algoritmasına sokulacak değer aşağıdaki sırayla her parametrenin arasına delimiter olarak "###" eklenerek oluşturulmalıdır
  • null değerlerin yerine empty string ("") yazılmalıdır.

threedSecureCallbackKey###status###paymentId###conversationData###conversationId###callbackStatus

Örnek olarak aşağıdaki response'u hash algoritmasına sokalım ve Üye İşyeri 3DSecure Callback Key değerinin "merchantThreeDsCallbackKeySndbox" olduğunu varsayalım.

{
"status": "SUCCESS",
"conversationId": "456d1297-908e-4bd6-a13b-4be31a6e47d5",
"paymentId": 1,
"callbackStatus": null,
"conversationData": null
"hash": "e0d434155be00b99dda2c6175e3f66b7853ef352338f2f7077161700d9da262a"
}

Hash algoritmasına sokulacak değer şu şekilde oluşmalı:

merchantThreeDsCallbackKeySndbox###SUCCESS###1######456d1297-908e-4bd6-a13b-4be31a6e47d5###

Oluşturulan değerin "Üye İşyeri 3DSecure Callback Key" ile Sha-256 Hex algoritamsına sokularak hashlenmesi ile response'da bulunan "hash" parametresinin eşitliği karşılaştılarak validasyon sağlanabilir.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.