Ana içeriğe geç

Ödeme Kırılımı Güncelleme

Pazaryerlerindeki ürün ödemelerinin kırılımları ödeme sonrası güncellenebilir. Güncelleme işleminde satıcı üyeyi ve satıcı üyenin ücretini güncelleyebilirsiniz. Ödeme kırılımı güncellenmeden önce aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir;

  • Sadece pazaryeri tipinde üye işyerleri kullanabilir.
  • Sadece ürün ödemelerine ait kırılımlar güncellenebilir.
  • Güncelleme işleminde satıcı üye ve/veya satıcı üye ücretinden en az biri değişmelidir.
  • Ödeme durumu başarılı olmalıdır.
  • Ödeme iptal ve/veya iade edilmemiş olmalıdır.
  • Ödeme kırılımına henüz onay verilmemiş olmalıdır.
  • Para gönderimi başlamış veya bitmiş kırılımlar için güncelleme yapılamaz.
  • Bu işlem yukarıdaki koşulları sağladıkça tekrarlanabilir.

URL

PUT/payment/v1/payment-transactions/:paymentTransactionId

İstek Parametreleri

Ödeme kırılımı güncellenirken gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

subMerchantMemberId
number
zorunlu

Ödeme kırılımın ait olacağı satıcı bilgisi

subMerchantMemberPrice
number
zorunlu

Ödeme kırılımından satıcının alacağı ücret

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Ödeme kırılımının ID'si

externalId
string

Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin dış ID değeri

name
string

Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımının ifade ettiği ürün ya da hizmetin adı

price
decimal

Ödeme kırılımının sepetteki tutarı

paidPrice
decimal

Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı

walletPrice
decimal

Ödeme için cüzdandan tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı

merchantPayoutAmount
decimal

Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın, ilgili kırılıma düşen payı

subMerchantMemberId
number

Ödeme kırılımının ilişkili olduğu satıcı ID'si

subMerchantMemberPrice
decimal

Ödeme tutarından satıcıya aktarılacak toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payıdır

subMerchantMemberPayoutRate
decimal

Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan paranın, üye işyerine gönderilecek paraya olan oranıdır

subMerchantMemberPayoutAmount
decimal

Ödemeye ilişkin satıcıya gönderilecek olan tutarı ifade eder

transactionStatus
TransactionStatus

(bkz: Para Gönderimi Durumları) Kırılıma ilişkin para gönderim durumunu ifade eden değer

Değerler:
WAITING_FOR_APPROVAL
APPROVED
blockageResolvedDate
date

Para gönderimi için gereken blokaj süresinin sonlanacağı tarih

payout
Payout

Ödeme kırılıma ilişkin para gönderim tutarlarının üye işyeri, satıcı arasındaki dağılımını içerir

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..