Ana içeriğe geç

İade Etme

not

Bir ödemenin iade işlemi, belli durumlar için iptal, belli durumlar için iade şeklinde gerçekleştirilir.

İPTAL: Eğer iade edilecek ödeme için henüz gün sonu olmamışsa ve bu ödemenin daha önce yapılmış bir kısmi iadesi yoksa, dönüş parametrelerinden refundType CANCEL şeklinde döner, id bilgisi vardır ve paymentTransactionRefunds listesi boş gelir.


İADE: Eğer iade edilecek ödemenin daha önce bir kısmi iadesi yapılmış ise, ya da ödemenin geçtiği günden farklı bir günde iade isteği gelirse, dönüş parametrelerinden refundType REFUND şeklinde döner, id bilgisi dönülmez ve paymentTransactionRefunds listesi de dolu gelir (içerisinde her bir kısmi iadeye ait bilgiler bulunur).

URL

Ödeme iade işlemi için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

POST/payment/v1/refunds

İstek Parametreleri

İade işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

paymentId
number
zorunlu

İade yapılmak istenen ödemenin ID değeri

conversationId
string

İstekle beraber gönderilip, cevapla birlikte alınabilecek, "bumerang" değer. Farklı istekleri birbirleriyle ilişkilendirmek için kullanılabilir. Genellikle üye işyerinin ödemeye ilişkin sipariş numarası kullanılır

refundDestinationType
RefundDestinationType

İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET girilecek olan alan. Varsayılan değer PROVIDER, bkz. İade Tipleri

Değerler:
PROVIDER
WALLET
chargeFromMe
boolean

İadeyi üye işyeri üstlensin mi? Pazaryeri ödemesinde satıcı bakiyesinin yetersiz olduğu durumda kullanılabilir

Dönüş Parametreleri

id
number

İade işlemine dair üretilen iade ID değeri

conversationId
string

İstek ile beraber yollanan conversationId değeri

createdDate
date

İade yapılan tarih ve saat

status
string

Başarılı iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner

refundPrice
decimal

Kırılıma ait iade edilen tutar

refundBankPrice
decimal

Kırılıma ait iade edilen banka tutarı

refundWalletPrice
decimal

Kırılıma ait iade edilen cüzdan tutarı

refundType
string

İptal edilen işlem için CANCEL iade edilen işlem için REFUND değeri döner

refundDestinationType
RefundDestinationType

İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET döner

Değerler:
PROVIDER
WALLET
authCode
string

İade edilen ödemeye ilişkin authCode değeri

hostReference
string

İade edilen ödemeye ilişkin hostReference değeri

transId
string

İade edilen ödemeye ilişkin transId değeri

currency
Currency

İade edilen tutarın para birimi. bkz: Para Birimleri

Değerler:
TRY
USD
EUR
GBP
CNY
ARS
BRL
AED
IQD
AZN
KZT
paymentId
number

İade edilen ödemeye ait ID değeri

paymentTransactionRefunds
PaymentTransactionRefundResponse[]

İadeye ilişkin kırılım bilgilerini barındırır.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..