Ana içeriğe geç

İade Sorgulama

Ödeme iade işlemini sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

GET/payment/v1/refunds/:id

İstek Parametreleri

Yapılan bir iade işlemini sorgulamak için iade ID değeri ile istek atılır.

id
number
zorunlu

İade ID değeri

Dönüş Parametreleri

id
number

İade işlemine dair üretilen iade ID değeri

conversationId
string

İstek ile beraber yollanan conversationId değeri

createdDate
date

İade yapılan tarih ve saat

status
RefundStatus

Başarılı iade işlemleri için SUCCESS başarısız iade işlemleri için FAILURE döner

Değerler:
SUCCESS
FAILURE
refundPrice
decimal

İade edilen tutar

refundBankPrice
decimal

İade edilen banka tutarı

refundWalletPrice
decimal

İade edilen cüzdan tutarı

refundType
string

İptal edilen işlem için CANCEL iade edilen işlem için REFUND değeri döner

refundDestinationType
RefundDestinationType

İade karta ya da ödeme kaynağına ise PROVIDER cüzdana ise WALLET döner

Değerler:
PROVIDER
WALLET
authCode
string

İade edilen ödemeye ilişkin authCode değeri

hostReference
string

İade edilen ödemeye ilişkin hostReference değeri

transId
string

İade edilen ödemeye ilişkin transId değeri

currency
Currency

İade edilen tutarın para birimi. bkz: Para Birimleri

Değerler:
TRY
USD
EUR
GBP
CNY
ARS
BRL
AED
IQD
AZN
KZT
paymentId
number

İade edilen ödemeye ait ID değeri

paymentTransactionRefunds
PaymentTransactionRefundResponse[]

İadeye ilişkin kırılım bilgilerini barındırır

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..