Ana içeriğe geç

Parası Gönderilen İşlemler

Pazaryeri modelinde çalışıyorsanız, kendiniz ve satıcı üyeleriniz için yapmış olduğunuz para gönderimlerini bu endpoint üzerinden sorgulayabilirsiniz.

URL

POST/settlement-reporting/v1/settlement-file/payout-completed-transactions

İstek Parametreleri

Para gönderimlerini sorgulamak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

settlementFileId
long

Para gönderiminde oluşan dosya id değeri

settlementType
SettlementType

3 farklı para gönderimi mevcuttur. Gönderilmezse varsayılan olarak SETTLEMENT değerini alır. Bknz: Para Gönderimi Tipleri

Değerler:
SETTLEMENT
BOUNCED_SETTLEMENT
WITHDRAW
startDate
date
zorunlu

Sorgulamak istediğiniz tarih için başlangıç değeri

endDate
date
zorunlu

Sorgulamak istediğiniz tarih için bitiş değeri

Dönüş Parametreleri

Para gönderimlerini sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data/items parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

payoutId
number

Para gönderimi işlemin id değeri. Bu değeri kullanarak para gönderimi detayı servisini çağırabilirsiniz.

transactionId
number

Para gönderimine konu olan işlemin id değeri

transactionType
string

Para gönderimine konu olan işlemin tipi

payoutAmount
decimal

Gönderilen tutar

payoutDate
date

Para gönderimi tamamlanma tarihi

currency
string

Para birimi

merchantId
string

Para gönderimi yapılan kişinin id değeri

merchantType
string

Para gönderimi yapılan kişinin tipi.

settlementEarningsDestination
SettlementEarningsDestination

Para gönderiminin nereye yapıldığını ifade eder

Değerler:
IBAN
WALLET
CROSS_BORDER
settlementSource
SettlementSource

Para gönderiminin neye istinaden yapıldığını ifade eder

Değerler:
COLLECTION
WITHDRAW
BOUNCED

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Para Gönderimi Sorgulama

Loading..