Ana içeriğe geç

Para Gönderimi Detayı

Pazaryeri modelinde çalışıyorsanız, para gönderimi devam eden veya tamamlanan işlemleri sorguladığınızda dönen payoutId değeri ile bu servisi kullanabilir, yapılan para gönderiminin detaylarına ulaşabişirsiniz.

URL

POST/settlement-reporting/v1/settlement-file/payout-details/:payoutId

Dönüş Parametreleri

Para gönderimi detayını sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

merchantId
string

Para gönderimi yapılan kişinin id değeri

merchantType
string

Para gönderimi yapılan kişinin tipi. bknz: Üye İşyeri Tipi

name
string

Para gönderimi yapılan kişinin banka hesap ismi

iban
string

Para gönderimi yapılan banka hesap iban'ı

payoutDate
date

Para gönderiminin yapıldığı tarih

rowDescription
string

Para gönderimi yapılırken EFT/Havale açıklamasında yer alır

payoutAmount
decimal

Gönderilen tutar

currency
string

Para birimi

bounceStatus
BounceStatus

Para gönderiminin geri dönüp dönmediği bilgisini ifade eder

Değerler:
NOT_BOUNCED
BOUNCED
UPDATED
PAYOUT_STARTED
PAYOUT_COMPLETED
settlementEarningsDestination
SettlementEarningsDestination

Para gönderiminin nereye yapıldığını ifade eder

Değerler:
IBAN
WALLET
CROSS_BORDER
settlementSource
SettlementSource

Para gönderiminin neye istinaden yapıldığını ifade eder

Değerler:
COLLECTION
WITHDRAW
BOUNCED
payoutTransactions
PayoutTransaction[]

Para gönderimini oluşturan işlemler

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Para Gönderimi Sorgulama

Loading..