Listeden Değer Silme

Listeden değer silme için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
DELETE /fraud/v1/value-lists/:listName/values/:value

İstek Parametreleri

Listeden değer silme için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
listName string Evet Liste adı
value string Evet Değer

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Listeden Değer Silme