Şüpheli İşlem Durumu Güncelleme

Şüpheli işlem durumu güncelleme için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

HTTP Metod URL
PUT /fraud/v1/fraud-checks/:id/check-status

İstek Parametreleri

Şüpheli işlem durumu güncelleme için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Şüpheli işlem kaydı id
checkStatus FraudCheckStatus Evet Şüpheli İşlem Durumu

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Şüpheli İşlem Durumu Güncelleme