Üye Oluşturma

Üye oluşturmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

Üyeler 3 farklı tipte olabilir:

  • Alıcı
  • Satıcı (Pazaryeri çözümünde kullanılır)
  • Alıcı Özellikli Satıcı (Hem Alıcı Hem Satıcı) (Pazaryeri çözümünde kullanılır)

URL

HTTP Metod URL
POST /onboarding/v1/members

İstek Parametreleri

Yeni bir üye oluşturmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
isBuyer boolean Hayır Üyenin alıcı olma durumu
isSubMerchant boolean Hayır Üyenin satıcı olma durumu
memberType MemberType Hayır Üye türü. Eğer üye satıcı ise gönderilmesi zorunludur. Bknz: Üye Tipleri
memberExternalId string Evet Üye dış ID değeri
name string Hayır Üye ismi. Eğer üye satıcı olup limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.
address string Evet Üye adresi
email string Evet Üyeye ait email adresi
iban string Hayır Üye IBAN değeri. Eğer üye satıcı olup kazanç dağıtım yeri IBAN ise gönderilmesi zorunludur. Sadece TR iban gönderilmelidir.
settlementEarningsDestination SettlementEarningsDestination Hayır Üye kazançları dağıtım yeri. Eğer üye satıcı ise gönderilmesi zorunludur. Bknz: Para Gönderim Yerleri
negativeWalletAmountLimit decimal Hayır Üye cüzdanı için eksi bakiye alt limiti belirleyebilirsiniz. 0'dan küçük bir değer olmalıdır.
phoneNumber string Evet Üye telefon numarası
legalCompanyTitle string Hayır Resmi şirket ismi. Eğer üye satıcı olup sahış ve limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.
taxOffice string Hayır Üye vergi dairesi. Eğer satıcının sahış ve limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.
taxNumber string Hayır Üye vergi numarası. Eğer satıcının sahış ve limited şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.
contactName string Hayır Üye ulaşılabilir kişi ismi. Eğer üye alıcı ise veya satıcı olup bireysel ve şahıs şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.
contactSurname string Hayır Üye ulaşılabilir kişi soyismi. Eğer üye alıcı ise veya satıcı olup bireysel ve şahıs şirketi var ise gönderilmesi zorunludur.
identityNumber string Hayır Üye kimlik numarası

Dönüş Parametreleri

Üye oluşturma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Üye ID değeri
createdDate date Üye yaratılan tarih
updatedDate date Üye güncellenen tarih
status Status Üye durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum
isBuyer boolean Üyenin alıcı olma durumu
isSubMerchant boolean Üyenin satıcı olma durumu
memberType MemberType Üye türü. bknz: Üye Tipleri
memberExternalId string Üye dış ID değeri
name string Üye ismi
address string Üye adresi
email string Üyeye ait email bilgisi
phoneNumber string Üye telefon numarası
identityNumber string Kimlik numarası
contactName string Üye ulaşılabilir kişi ismi
contactSurname string Üye ulaşılabilir kişi soyismi
legalCompanyTitle string Resmi şirket ismi
taxOffice string Üye vergi dairesi
taxNumber string Üye vergi no
settlementEarningsDestination SettlementEarningsDestination Üye kazançları dağıtım yeri. bknz: Para Gönderim Yerleri
negativeWalletAmountLimit decimal Üye cüzdanı için eksi bakiye alt limiti
iban string Üyeye ait iban bilgisi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Alıcı Oluşturma

Satıcı Oluşturma (Pazaryeri modeli için)

Alıcı Özellikli Satıcı Oluşturma (Pazaryeri modeli için)