Ana içeriğe geç

Üye Cüzdanından Para Çekme

Üye cüzdanından para çekmek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

POST/wallet/v1/remittances/receive

İstek Parametreleri

Üye cüzdanından para çekmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

memberId
number
zorunlu

Üye ID değeri

price
decimal
zorunlu

Cüzdandan çekilecek tutar

currency
Currency
zorunlu

Gönderilmek istenen cüzdanının para birimi

description
string
zorunlu

Açıklama

remittanceReasonType
string

Cüzdandan para çekme nedeni

Değerler:
REDEEM_ONLY_LOYALTY
Varsayılan:
REDEEM_ONLY_LOYALTY

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdanından para çekimi sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Cüzdandan para çekimi ID değeri

createdDate
date

Cüzdandan para çekiminin yapıldığı tarih

status
Status

Para çekim durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum

Değerler:
ACTIVE
PASSIVE
price
decimal

Para çekim tutarı

currency
string

Yapılan işlemin para birimi

memberId
number

Üye ID değeri

remittanceType
string

Para gönderim tipi. SEND: Para gönderimi, RECEIVE: Para çekme anlamına gelir.

Değerler:
SEND
RECEIVE
remittanceReasonType
string

Cüzdana para çekme nedeni.

Değerler:
REDEEM_ONLY_LOYALTY
description
string

Açıklama

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..