Ana içeriğe geç

Üye işyeri Cüzdan Bakiye Sıfırlama

Üye işyeri cüzdanı bakiyesini sıfırlamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

POST/wallet/v1/merchants/me/wallet/reset-balance

İstek Parametreleri

Üye işyeri cüzdanı bakiyesini sıfırlamak için gönderilen isteklerde beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

walletAmount
decimal
zorunlu

Üye işyerinin şu anki cüzdan bakiyesi

Dönüş Parametreleri

Üye işyeri cüzdanı bakiyesini sıfırlama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Cüzdan ID değeri

createdDate
date

Cüzdan yaratılan tarih

updatedDate
date

Cüzdan güncellenen tarih

amount
decimal

Cüzdandaki tutar

currency
string

Üye cüzdanının para birimi

memberId
number

Üye ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..