Ana içeriğe geç

Cüzdan İşlemi Arama

Üye cüzdan işlemi aramak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

GET/wallet/v1/wallets/:id/wallet-transactions

İstek Parametreleri

Varolan bir cüzdan bilgisini aramak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

walletTransactionType
WalletTransactionType

Cüzdan işlem tipi

Değerler:
PAYMENT_REDEEM
REFUND_DEPOSIT
WITHDRAW
REFUND_TX_DEPOSIT
CANCEL_REFUND_TO_WALLET
CANCEL_REFUND_WALLET_TO_CARD
REFUND_TX_TO_WALLET
REFUND_WALLET_TX_TO_CARD
MANUAL_REFUND_TX_TO_WALLET
SETTLEMENT_EARNINGS
DEPOSIT_FROM_CARD
REMITTANCE
LOYALTY
WITHDRAW_CANCEL
MERCHANT_BALANCE_RESET
DEPOSIT_FROM_FUND_TRANSFER
page
number

Sayfalama için sayfa sayısı

size
number

Sayfalama için sonuç sayısı

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdanına para gönderimi sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Cüzdan işlemi ID değeri

createdDate
date

Cüzdan işlemi yaratılan tarih

walletTransactionType
WalletTransactionType

Cüzdan işlem tipi

Değerler:
PAYMENT_REDEEM
REFUND_DEPOSIT
WITHDRAW
REFUND_TX_DEPOSIT
CANCEL_REFUND_TO_WALLET
CANCEL_REFUND_WALLET_TO_CARD
REFUND_TX_TO_WALLET
REFUND_WALLET_TX_TO_CARD
MANUAL_REFUND_TX_TO_WALLET
SETTLEMENT_EARNINGS
DEPOSIT_FROM_CARD
REMITTANCE
LOYALTY
WITHDRAW_CANCEL
MERCHANT_BALANCE_RESET
DEPOSIT_FROM_FUND_TRANSFER
amount
decimal

Cüzdan işlemi tutarı

transactionId
number

Cüzdan işlem ID değeri

walletId
number

Cüzdan ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..