İade İşlemlerini Sorgulama

URL

Üye cüzdan işlemi için yapılan iadelerini sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment/v1/wallet-transactions/:walletTransactionId/refunds

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdan işlemi için yapılan iadeleri sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdan hareketi iadesi ID değeri
createdDate date Cüzdan hareketi iade edildiği tarih
refundStatus Status Cüzdan hareketi iade durumunu gösteren değerdir. bknz: İade Durumu
refundPrice decimal Cüzdan hareketi iade tutarı
authCode string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri
hostReference string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri
transId string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri
transactionId number Cüzdana iadesi alınmış ve tekrar iadesi yapılan ödeme veya para yükleme iade işlemine ait, ödeme kırılımı veya cüzdan hareketi ID değeri
transactionType string Cüzdana iadesi alınmış ve tekrar iadesi yapılan ödeme veya para yükleme iade işlemine ait işlem tipi PAYMENT: Ödeme iadesi, PAYMENT_TX: Ödeme kırılımı iadesi, WALLET_TX: Cüzdan hareketi iadesi.
paymentError PaymentError Cüzdan hareketi karta iadesi sırasında bankada oluşan hata bilgisi. bkz: Ödeme Hata Bilgisi
walletTransactionId number İadesi yapılan cüzdan hareketi ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.