Karta İade İşlemlerini Sorgulama

URL

Üye cüzdan işlemi için yapılan karta iadelerini sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment/v1/wallet-transactions/:walletTransactionId/refunds

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdan işlemi için yapılan karta iadeleri sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdan hareketi karta iadesi ID değeri
createdDate date Cüzdan hareketi karta iade edildiği tarih
refundStatus Status Cüzdan hareketi karta iade durumunu gösteren değerdir. bknz: İade Durumu
refundPrice decimal Cüzdan hareketi karta iade tutarı
authCode string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen authCode değeri
hostReference string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen hostReference değeri
transId string Ödemeye ilişkin banka tarafından verilen transId değeri
transactionId number Cüzdana iadesi alınmış ve tekrar karta iadesi yapılan ödeme veya ödeme kırılımı ID değeri
transactionType string Cüzdana iadesi alınmış ve tekrar karta iadesi yapılan işlemin tipi PAYMENT: Ödeme iadesi, PAYMENT_TX: Ödeme kırılımı iadesi.
paymentError PaymentError Cüzdan hareketi karta iadesi sırasında bankada oluşan hata bilgisi. bkz: Ödeme Hata Bilgisi
walletTransactionId number Karta iadesi yapılan cüzdan hareketi ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.