Hata Grupları

Craftgate API, bir işlem ya da sorgu yürütülürken sistemsel ya da kurgusal bir hata oluşması durumunda belli formatta bir cevap döner. API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Hatalı İşlemler bölümünde de belirtildiği üzere bu gibi durumlarda dönecek cevap içerisinde yalnızca errors isimli bir alan yer alır. Oluşan hataya ilişkin detayları içeren bu objenin parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
errorCode string Evet Hataya ilişkin ayrıştırıcı kod numarası
errorDescription string Evet Hatanın niteliğini ifade eden açıklayıcı mesaj
errorGroup string Hayır (Bkz: Ödeme Hata Grupları) Ödemeye ilişkin bir hata gerçekleştiği durumda gönderilen hata grubu

Bir hata durumunda üye işyerleri kendi taraflarındaki iş kurallarını yürütmek ve/veya kullanıcıya göre yerelleştirilmiş hata mesajları gösterebilmek için errorCode ve errorGroup alanlarından faydalanabilir.

Önemli Not: Ödeme ile ilgili hatalar için mutlak suretle errorGroup alanını kullanınız.

Örnek 1 Kredi kartı limiti yetersiz hatası alınan bir ödeme denemesi için dönülen hata:

{
  "errors": {
    "errorCode": "10051",
    "errorDescription": "Kart limiti yetersiz, yetersiz bakiye",
    "errorGroup": "NOT_SUFFICIENT_FUNDS"
  }
}

Örnek 2 Girilen kart bilgilerindeki son kullanım tarihi alanının hatalı olduğu durumda dönülen hata:

{
  "errors": {
    "errorCode": "4152",
    "errorDescription": "Kart son kullanma yılı \"2010\" geçersiz"
  }
}

Hata Grupları

Craftgate tarafından dönen hatalardan, hata kodu 10000den büyük olanlar ödeme hataları, 10000den küçük olanlar validasyon hatalarıdır.

Validasyon Hataları (Entegrasyon Kaynaklı)

Craftgate API, ödeme alma, iptal/iade uygulama gibi işlemlerde, banka ya da ödeme kuruluşu ile iletişim kurmadan önce, üye işyeri tarafından iletilmiş olan istek parametrelerini çeşitli kontrollerden geçirir. Bu kontroller esnasında, hatalı biçimlendirilmiş ya da iş kurallarına uygun olmayan bir parametre tespit edildiğinde (hatalı kart numarası, geçmiş tarihli son kullanım tarihi, eksik ödeme bilgisi, vb.) istek validasyon hatası olarak işaretlenir ve bir hata mesajı döner. Bu tür hatalar, hata kodları 10000den küçük hatalardır. Bu hataların error group değeri dönülmez.

Ödeme başarım oranlarınızı olabildiğince yüksek tutabilmeniz için canlıya geçiş yapmadan önce bu gibi hataları önceden tespit edip, sistemlerinizi bu hatalarla karşılaşmayacak şekilde kurgulamanız önerilir. Entegrasyon başarılı bir biçimde tamamlanmışsa canlı ortamda hiç görülmemesi beklenir. Ancak olası entegrasyon sorunlarının kullanıcının önüne düşmemesi için, Craftgate ile entegre olan üye işyerleri, 10000den küçük hata kodlarına sahip hataları yakalamalı ve kullanıcıya yansıtmamalıdır.

Ödeme Hataları (Ödeme Kaynaklı)

Ödemeye ilişkin hatalar, errorGroup değerleri ve açıklamaları ile aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu hata grupları bankalardan ve ödeme ve e-para kuruluşlarından Craftgate'e dönen hata mesajlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Burada listelenen her bir hata grubu 10xxx formatında bir koda (errorCode) sahiptir.

Hata Grubu (errorGroup) Açıklama
NOT_SUFFICIENT_FUNDS Kart limiti yetersiz, yetersiz bakiye
DO_NOT_HONOUR İşlem onaylanmadı. Lütfen başka kart ile deneyiniz
INVALID_TRANSACTION Geçersiz işlem. Lütfen başka kart ile deneyiniz
LOST_CARD Kayıp kart, karta el koyunuz
STOLEN_CARD Çalıntı kart, karta el koyunuz
EXPIRED_CARD Son kullanma tarihi hatalı
INVALID_CVC2 Cvc2 bilgisi hatalı
NOT_PERMITTED_TO_CARDHOLDER Kart sahibi bu işlemi yapamaz. Lütfen başka kart ile deneyiniz
NOT_PERMITTED_TO_TERMINAL Terminalin bu işlemi yapmaya yetkisi yok
FRAUD_SUSPECT Ödeme güvenlik denetimini geçemedi
RESTRICTED_BY_LAW Kartınız e-ticaret işlemlerine kapalıdır. Bankanızı arayınız.
CARD_NOT_PERMITTED Kart, işleme izin vermedi
UNKNOWN Ödeme işlemi esnasında genel bir hata oluştu
APPROVED_COMPLETED Önceden onaylanan işlem
INVALID_CHARS_IN_EMAIL E-posta geçerli formata değil
INVALID_CVC2_LENGTH CVC uzunluğu geçersiz
REFER_TO_CARD_ISSUER Bankanızdan onay alınız
INVALID_MERCHANT_OR_SP Üye işyeri kategori kodu hatalı
BLOCKED_CARD Bloke statülü kart
INVALID_CAVV Hatalı CAVV bilgisi
INVALID_ECI Hatalı ECI bilgisi
CVC2_MAX_ATTEMPT CVC2 yanlış girme deneme sayısı aşıldı
BIN_NOT_FOUND BIN bulunamadı
COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERROR İletişim veya sistem hatası
INVALID_CARD_NUMBER Geçersiz kart numarası
NO_SUCH_ISSUER Bankası bulunamadı
DEBIT_CARDS_REQUIRES_3DS Banka kartları sadece 3D Secure işleminde kullanılabilir
DEBIT_CARDS_INSTALLMENT_NOT_ALLOWED Banka kartları ile taksit yapılamaz
REQUEST_TIMEOUT Bankaya gönderilen istek zaman aşımına uğradı
DECLINED Ödeme alınamadı
NOT_PERMITTED_TO_FOREIGN_CARD Terminal yurtdışı kartlara kapalı
NOT_PERMITTED_TO_INSTALLMENT Terminal taksitli işleme kapalı
REQUIRES_DAY_END Gün sonu yapılmalı
EXCEEDS_WITHDRAWAL_AMOUNT_LIMIT Para çekme limiti/adedi aşılmış
RESTRICTED_CARD Kısıtlı kart
EXCEEDS_ALLOWABLE_PIN_TRIES İzin verilen PIN giriş sayısı aşılmış
INVALID_PIN Geçersiz PIN
ISSUER_OR_SWITCH_INOPERATIVE Banka veya terminal işlem yapamıyor
INVALID_EXPIRE_YEAR_MONTH Son kullanma tarihi geçersiz
REQUEST_BLOCKED_BY_BANK İstek bankadan hata aldı
SALES_AMOUNT_LESS_THAN_AWARD Satış tutarı ödül puanından düşük olamaz
INVALID_AMOUNT Geçersiz tutar
INVALID_CARD_TYPE Geçersiz kart tipi
NOT_SUFFICIENT_AWARD Yetersiz ödül puanı
AMEX_CAN_USE_ONLY_MR American Express kart hatası
NO_RESPONSE Ödeme işlemi esnasında genel bir hata oluştu
PICKUP_CARD Karta el koyunuz
CVC_REQUIRED CVC gönderilmesi zorunludur
INVALID_IP Geçersiz IP
MAY_HAVE_ALREADY_REFUNDED İade edilmek istenen tutar satış tutarından küçük olmalı. Bu ödeme daha önce iade edilmiş olabilir.
ORDER_ID_ALREADY_USED Sipariş numarası (orderId) daha önce kullanılmış. Sipariş numaraları başarılı satış bazında tekil olmalıdır.
THREEDS_INIT_ERROR 3D Secure ödeme başlatılamadı
APM_ERROR APM Ödemesi alınamadı
FRAUD_CHECK_BLOCK Ödeme güvenlik kuralları gereği engellendi
POS_BALANCE_NOT_SUFFICIENT Sanal Pos bakiyesi yetersiz