Cüzdandan Para Çekme

URL

Pazaryeri tipindeki üye işyerleri kullanabilir. Pazaryerinin sisteme tanımladığı satıcılar, ödemeler sonucu kazanç yeri WALLET olarak seçildiyse veya bonus amaçlı satıcıya para gönderimi yapıldıysa, bu endpoint kullanılarak satıcılar cüzdanından para çekebilir. Endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /wallet/v1/withdraws

İstek Parametreleri

Üye cüzdanından para çekebilmesi için gönderilen isteklerde beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
memberId number Evet Satıcı Üye ID değeri
price decimal Evet Cüzdandan çekilmek istenen tutar bilgisi
description string Hayır Açıklama
currency Currency Hayır bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi. Varsayılan olarak TRY kullanılmaktadır.

Dönüş Parametreleri

Üye cüzdanından para çekilme işlemi sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdandan para çekme ID değeri
status Status Cüzdan para çekme durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum
memberId number Cüzdan hareketi yapılan üye ID değeri
price decimal Cüzdandan çekilen tutar bilgisi
description string Açıklama
currency Currency bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi. Varsayılan olarak TRY kullanılmaktadır.
payoutStatus PayoutStatus bkz: Para Gönderim Durumları Para çekme talebinin banka durum bilgisini gösterir. Yeni talep alındığında WAITING_FOR_PAYOUT olarak gelmektedir.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.