Cüzdandan Para Çekme Arama

URL

Pazaryeri tipindeki üye işyerleri kullanabilir. Satıcı cüzdanından para çekme taleplerini sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /wallet/v1/withdraws

İstek Parametreleri

Satıcı cüzdanından para çekme taleplerini sorgulamak için gönderilen isteklerde beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
memberId number Hayır Üye ID
currency Currency Hayır bkz: Para Birimleri
payoutStatus PayoutStatus Hayır bkz: Para Gönderim Durumları
minWithdrawPrice decimal Hayır Para çekmek talebi minimum tutar
maxWithdrawPrice decimal Hayır Para çekmek talebi maksimum tutar
minCreatedDate date Hayır Para çekme talebi minimum tarih bilgisi
maxCreatedDate date Hayır Para çekme talebi maksimum tarih bilgisi
page number Hayır Sayfalama için sayfa sayısı
size number Hayır Sayfalama için sonuç sayısı

Dönüş Parametreleri

Satıcı cüzdanından para çekme taleplerini sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdandan para çekme ID değeri
status Status Cüzdan para çekme durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum
memberId number Cüzdan hareketi yapılan üye ID değeri
price decimal Cüzdandan çekilen tutar bilgisi
description string Açıklama
currency Currency bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi. Varsayılan olarak TRY kullanılmaktadır.
payoutStatus PayoutStatus bkz: Para Gönderim Durumları Para çekme talebinin banka durum bilgisini gösterir.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.