Cüzdandan Para Çekme Sorgulama

URL

Pazaryeri tipindeki üye işyerleri kullanabilir. Satıcı cüzdanından para çekme talebini sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /wallet/v1/withdraws/:withdrawId

Dönüş Parametreleri

Satıcı cüzdanından para çekme talebi sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id number Cüzdandan para çekme ID değeri
status Status Cüzdan para çekme durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum
memberId number Cüzdan hareketi yapılan üye ID değeri
payoutId number Para çekme talebinin durumu tamamlandı olduğu durumda dolu gelecektir. Bu değer yapılan para gönderiminin ID değeridir
price decimal Cüzdandan çekilen tutar bilgisi
description string Açıklama
currency Currency bkz: Para Birimleri Ödemenin tahsil edileceği para birimi. Varsayılan olarak TRY kullanılmaktadır.
payoutStatus PayoutStatus bkz: Para Gönderim Durumları Para çekme talebinin banka durum bilgisini gösterir.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.