Ana içeriğe geç

BIN Sorgulama

Kart numarasının ilk 6 hanesine bin numarası denir. Bin servisini kullanarak karta ait bir çok bilgiyi edinmemiz sağlanır.

URL

BIN sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

GETinstallment/v1/bins/:binNumber

İstek Parametreleri

Bin sorgulama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

binNumber
string
zorunlu

Bin sorgulama yapılacak olan kartın ilk 6 hanesi
19.04.2022 14:00 tarihinde yapılacak olan 8 haneli bin geçişi sonrası 8 hane olarak gönderilmelidir

Dönüş Parametreleri

binNumber
string

Bin sorgulama yapılan kartın ilk 6 hanesi
19.04.2022 14:00 tarihinde yapılacak olan 8 haneli bin geçişi sonrası, 8 hane olarak dönecektir

cardType
CardType
Değerler:
CREDIT_CARD
DEBIT_CARD
PREPAID_CARD
cardAssociation
CardAssociation

Kart Kuruluşu

Değerler:
VISA
MASTER_CARD
AMEX
TROY
JCB
UNION_PAY
MAESTRO
DISCOVER
DINERS_CLUB
cardBrand
string

Kart ailesi

bankName
string

Kartın bağlı olduğu banka ismi

bankCode
number

Banka kodu

commercial
boolean

Ticari olup olmadığı bilgisi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Loading..