Kart Güncelleme

URL

Saklı bir kartın son kullanma tarihini güncellemek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /payment/v1/cards/update

İstek Parametreleri

Kart güncelleme işlemi için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
cardUserKey string Evet Güncellenmek istenen karta ait Kart Kullanıcı Anahtarı
cardToken string Evet Güncellenmek istenen karta ait Kart Anahtarı
expireYear string Evet Kart Son Kullanma Tarihi (Yıl)
expireMonth string Evet Kart Son Kullanma Tarihi (Ay)

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Kartın ilk 8 hanesi
lastFourDigits string Kartın son 4 hanesi
cardUserKey string Kart kullanıcı anahtarı
cardToken string Kart anahtarı
cardAlias string Kart ismi
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Kart ailesi
cardBankName string Kartın bağlı olduğu banka ismi
cardBankId number Kart bankasının ID değeri
cardExpiryStatus CardExpiryStatus Kartın son kullanma tarihinin dolup dolmadığı bigisi. EXPIRED, WILL_EXPIRE_NEXT_MONTH, ya da NOT_EXPIRED

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.