Ana içeriğe geç

Üye Güncelleme

Üye güncellemek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

URL

PUT/onboarding/v1/members/:id

İstek Parametreleri

Varolan bir üyeyi güncellemek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

isBuyer
boolean

Üyenin alıcı olma durumu

isSubMerchant
boolean

Üyenin satıcı olma durumu

memberType
MemberType

Üye türü. bknz: Üye Tipleri

Değerler:
PERSONAL
PRIVATE_COMPANY
LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY
name
string

Üye ismi

address
string
zorunlu

Üye adresi

email
string
zorunlu

Üyeye ait email adresi

phoneNumber
string

Üye telefon numarası

contactName
string

Üye ulaşılabilir kişi ismi

contactSurname
string

Üye ulaşılabilir kişi soyismi

legalCompanyTitle
string

Resmi şirket ismi

taxOffice
string

Üye vergi dairesi

taxNumber
string

Üye vergi no

iban
string

Üye IBAN değeri, sadece TR iban gönderilmelidir.

subMerchantMaximumAllowedNegativeBalance
number

Satıcılar için eksi bakiye limiti. Satıcının bakiyesi olmadığı durumlarda iadeyi yapabilmek için kullanılır.

settlementDelayCount
number

Satıcılar için blokaj gün süresi

Dönüş Parametreleri

Üye güncelleme işlemi sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

id
number

Üye ID değeri

createdDate
date

Üye yaratılan tarih

updatedDate
date

Üye güncellenen tarih

status
Status

Üye durumunu gösteren değerdir. bknz: Durum

Değerler:
ACTIVE
PASSIVE
isBuyer
boolean

Üyenin alıcı olma durumu

isSubMerchant
boolean

Üyenin satıcı olma durumu

memberType
MemberType

Üye türü. bknz: Üye Tipleri

Değerler:
PERSONAL
PRIVATE_COMPANY
LIMITED_OR_JOINT_STOCK_COMPANY
memberExternalId
string

Üye dış ID değeri

name
string

Üye ismi

address
string

Üye adresi

email
string

Üyeye ait email bilgisi

iban
string

Üyeye ait iban bilgisi

settlementEarningsDestination
SettlementEarningsDestination

Üye kazançları dağıtım yeri. bknz: Para Gönderim Yerleri

Değerler:
IBAN
WALLET
CROSS_BORDER
phoneNumber
string

Üye telefon numarası

taxOffice
string

Üye vergi dairesi

taxNumber
string

Üye vergi no

contactName
string

Üye ulaşılabilir kişi ismi

contactSurname
string

Üye ulaşılabilir kişi soyismi

legalCompanyTitle
string

Resmi şirket ismi

subMerchantMaximumAllowedNegativeBalance
number

Satıcılar için eksi bakiye limiti. Satıcının bakiyesi olmadığı durumlarda iadeyi yapabilmek için kullanılır.

settlementDelayCount
number

Satıcılar için blokaj gün süresi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Alıcı Güncelleme

Loading..

Satıcı Güncelleme (Pazaryeri modeli için)

Loading..