Cüzdana Anlık Para Gönderimi

Pazaryeri üye işyerleri, Üye kazancı hakediş yeri olarak CÜZDAN seçtiği satıcılarına, bu servisi kullanarak Anlık para gönderimi yapabilir.

URL

HTTP Metod URL
POST /settlement/v1/instant-wallet-settlements

İstek Parametreleri

Anlık para gönderimi başlatmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
excludedSubMerchantMemberIds number[] Hayır Para gönderimi sırasında dahil edilmeyecek satıcı id leri

Dönüş Parametreleri

Anlık para gönderimi başlatma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
settlementResultStatus SettlementResultStatus Para gönderim talebi sonuç durumunu gösteren değerdir. bknz: Para Gönderim Talebi Sonuç Durumları

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.