Günlük İşlem Raporları

Eğer hesabınız için üye işyeri ayarları bölümünde "Günlük İşlem Raporları" aktif ise, hergün saat 00:00 ile 03:00 arasında, istenen güne ait tüm ödeme, iptal ve iadeleri içeren, sistem tarafından üretilen bir rapor oluşur. Bu raporu ister CSV ister XLSX formatında bu endpoint üzerinden indirebilirsiniz.

URL

HTTP Metod URL
GET /file-reporting/v1/transaction-reports

İstek Parametreleri

Günlük işlem raporlarını indirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen query parametreleri aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
reportDate String Evet Rapor tarihi. "2021-12-26" örneğindeki gibi yyyy-MM-dd formatında olmalıdır.
fileType String Evet Rapor için dosya tipi. Bknz: Günlük İşlem Raporları Dosya Tipleri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Günlük İşlem Raporları İndirme