Para Gönderimi Detayı

Pazaryeri modelinde çalışıyorsanız, para gönderimi devam eden veya tamamlanan işlemleri sorguladığınızda dönen payoutId değeri ile bu servisi kullanabilir, yapılan para gönderiminin detaylarına ulaşabişirsiniz.

URL

HTTP Metod URL URL Parametreleri
POST /settlement-reporting/v1/settlement-file/payout-details/:payoutId payoutId : Yapılan para gönderiminin id değeri

Dönüş Parametreleri

Para gönderimi detayını sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
merchantId string Para gönderimi yapılan kişinin id değeri
merchantType string Para gönderimi yapılan kişinin tipi. bknz: Üye İşyeri Tipi
name string Para gönderimi yapılan kişinin banka hesap ismi
iban string Para gönderimi yapılan banka hesap iban'ı
payoutDate date Para gönderiminin yapıldığı tarih
rowDescription string Para gönderimi yapılırken EFT/Havale açıklamasında yer alır
payoutAmount decimal Gönderilen tutar
currency string Para birimi
bounceStatus BounceStatus Para gönderiminin geri dönüp dönmediği bilgisini ifade eder. Bknz: Para Gönderimi Geri Dönme Durumları
settlementEarningsDestination SettlementEarningsDestination Para gönderiminin nereye yapıldığını ifade eder. Bknz: Para Gönderim Yerleri
settlementSource SettlementSource Para gönderiminin neye istinaden yapıldığını ifade eder. bknz Para Gönderimi Kaynağı
payoutTransactions PayoutTransaction[] Para gönderimini oluşturan işlemler. Bkz: Para Gönderimini Oluşturan İşlemler

Para Gönderimini Oluşturan İşlemler

Yapılan bir para gönderimi, aşağıdaki işlemleri içerir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
transactionId number Para gönderimine konu olan işlemin ID değeri
transactionType string Para gönderimine konu olan işlemin tipi. PAYMENT, RAS, WITHDRAW olabilir
payoutAmount string Para gönderimi işlemine konu tutar

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Para Gönderimi Sorgulama