Para Gönderimleri Arama

Pazaryeri modelinde çalışıyorsanız, para gönderimi devam eden işlemlerin detayına bu servisden ulaşabişirsiniz.

URL

HTTP Metod URL
GET /settlement-reporting/v1/settlement-file-rows

Url Parametreleri

Parası geri dönen satıcı üyelerinizi sorgulamak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
fileStatus FileStatus Evet Sorgulamak istediğiniz para transferi dosyasının durumu.
startDate date Evet Sorgulamak istediğiniz tarih için başlangıç değeri.
endDate date Evet Sorgulamak istediğiniz tarih için bitiş değeri.
page number Hayır Sayfalama yapmak için page değeri, default 0.
size number Hayır Sayfalama yapmak için size değeri, default 10.

Dönüş Parametreleri

Para gönderimi detayını sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
payoutId number Para gönderimi id değeri
merchantId string Para gönderimi yapılan kişinin id değeri
merchantType string Para gönderimi yapılan kişinin tipi. bknz: Üye İşyeri Tipi
name string Para gönderimi yapılan kişinin banka hesap ismi
iban string Para gönderimi yapılan banka hesap iban'ı
payoutDate date Para gönderiminin başlatıldığı tarih
payoutAmount decimal Gönderilen tutar

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Para Gönderimleri Sorgulama