Parası Geri Dönen Satıcılar

Pazaryeri modelinde çalışıyorsanız, satıcı tipindeki üyeleriniz için yapmış olduğunuz para gönderimleri, satıcı üyenin banka hesabının kapanmış olması, IBAN/AD-SOYAD uyumsuzluğu gibi nedenlerden dolayı geri dönebilir. Bu endpoint üzerinden parası geri dönen satıcı üyelerinizi listeleyebilir, satıcı üye bilgilerini güncelleyerek tekrar para gönderimini deneyebilirsiniz.

URL

HTTP Metod URL
POST /settlement-reporting/v1/settlement-file/bounced-sub-merchant-rows

İstek Parametreleri

Parası geri dönen satıcı üyelerinizi sorgulamak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
startDate date Evet Sorgulamak istediğiniz tarih için başlangıç değeri
endDate date Evet Sorgulamak istediğiniz tarih için bitiş değeri

Dönüş Parametreleri

Para gönderimlerini sorgulama sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data/items parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
id long Parası geri dönen satıcı üyenizin id değeri
iban string Parası geri dönen satıcı üyenizin IBAN değeri
createdDate date Para gönderiminin yapıldığı tarih
updatedDate date Para gönderiminin güncellendiği tarih
payoutId number Para gönderimi ID değeri
payoutAmount decimal Para gönderimi tutarı
contactName string Parası geri dönen satıcı üyenizin adı
contactSurname string Parası geri dönen satıcı üyenizin soyadı
legalCompanyTitle string Parası geri dönen satıcı üyenizin yasal şirket ünvanı
rowDescription string Para gönderimi sırasında bankaya gönderilen satır açıklaması

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu Craftgate API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Parası Geri Dönen Satıcı Üyeleri Sorgulama